Sjarmerende og storslagen
En gang ble det satt ut både ender, svaner, ørneunger (!) og trane i Søndre Park – til morskap for borgerskapet i Lillehammer som fikk bruke anlegget.

Sjarmerende og storslagen

Stell og skjøtsel av store mektige trær, busker og blomster, dam og spaserveier – Norske anleggsgartnere, miljø og landskapsentreprenører (NAML) er imponert arbeidet som gjøres av Lillehammer kommunes Park- og idrettsavdeling.

Tekst: Eva Alnes Holte / Foto: Lillehammer kommune

NAML har kåret Søndre Park til Årets grønne park 2022. Den ble anlagt i tidsrommet 1885-1894 som et promenadeanlegg av og for borgerskapet. I tråd med datidens europeiske strømninger ble det etter hvert anskaffet ender, svaner, ørneunger (!) og trane til parken.

Parken er for alle

Dyrene er forsvunnet, mye av grusen tatt bort og gressplenene er blitt større. I dag brukes parken av alle. Det er i dag om lag 35 treslag representert i parken. Mange gamle trær er tatt ned eller erstattet med nye i årenes løp, men fremdeles er det forholdsvis mange trær fra parkens tidlige periode. Fremdeles er hovedtyngden av trær langs kantene, mens symmetriske buskgrupper pryder de sentrale delene.

I juryeringen heter det at Søndre Park i Lillehammer er en sentrumsnær, gammel og ærverdig park med god og variert vegetasjon, som gir et godt pusterom for Lillehammers innbyggere. Den har gode estetiske verdier der den ligger flott til mellom store gamle trær, med godt tilrettelagte gangveier, vannarrangement, paviljong og frodige busk- og staudebeplantninger.

Juryen fremhever at parken fremstår meget godt skjøttet og driftet, og at den er åpen for alle – uten at den bærer preg av synlig slitasje.

I 1933 ble dagens parkcafé bygget. Store åpne gressflater ble et ideal, og det ble tillatt å bruke plenen. Søndre Park har også en musikkpaviljong.

NAML

Norske Anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører, NAML, er en bransjeorganisasjon som har som formål å samle alle kvalifiserte anleggsgartnere og andre som driver bedrift innen grøntanleggsbransjen. Gjennom å sette fokus på gode og viktige grøntanlegg vil organisasjonen styrke tilliten til næringen og heve dens omdømme i samfunnet. Prisen ”Årets grønne park” ble innstiftet og første gang delt ut i 1989.

Det vil bli en seanse med overlevering av diplom og messingplakett, når dette blir avtalt med Lillehammer kommune.

Parken er inspirert av datidens europeiske strømninger.

Komiteen for utnevnelsen har bestått av:

Landskapsarkitekt Kirsten G. Lunde

Anleggsgartnermester Bjørn Aakerholt