Sett inn krisetiltak nå!

Sett inn krisetiltak nå!

«Det er en reell fare for at vi står foran en massekonkurs og tap av et betydelig antall arbeidsplasser i månedene fremover.» Julie Brodtkorb til Dagens Næringsliv.

Tekst: Eva Alnes Holte

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, er bekymret for at bedrifter som har levert anbud og inngått kontrakter under et helt annet og lavere prisnivå, nå risikerer enorme tap. (Foto: Jørn Søderholm)

– Gi rekordhøye beløp til hjelpearbeidet i Ukraina. Sørg i tillegg for at vi forebygger en bølge av oppsigelser og konkurser i Norge, skriver MEF-direktør Julie Brodtkorb i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Innlegget er en reaksjon på klimaminister Espen Barth Eides utspill om å bruke den ekstrainntekten Norge kan få som resultat av krisen i Europa på å øke farten i det grønne skiftet. 

Risikerer massekonkurs

– Jeg er 100 prosent enig i at deler av de 1750 milliarder kroner i ekstrainntekt vi kan få som et resultat av krisen i Europa, kan brukes til å øke farten i det grønne skiftet. Vi må likevel passe på at vi har bedrifter som faktisk er i stand til å delta i statsrådens milliardpakke til miljøtiltak, skriver Brodtkorb.

Hun mener det er en reell fare for at Norge står foran en massekonkurs og tap av et betydelig antall arbeidsplasser i månedene fremover.

Rekordhøy kostnadsvekst

 – Jeg er dessverre enda mer bekymret for hva som kan skje med de 2300 bedriftene og 40.000 ansatte jeg representerer enn jeg var noen uker inn i pandemien, skriver hun og forteller at forbundet mottar stadig flere kriserapporter fra mange bedriftsledere.

Økningen skal være dramatisk.

– Allerede før Russlands invasjon i Ukraina var kostnadsveksten knyttet til metaller, energi og diesel rekordhøy. Nå opplever vi en ekstrem økning.

Som eksempel trekker hun frem prisen på diesel som 1.november ifjor kostet 10,94 kroner for literen.

– I skrivende stund er prisen 16,28 kroner. Den har økt med nær 50 prosent og prognosene varsler en forverring. Det skjer mens vi samtidig rammes av rekordhøyde strømpriser og stor økning i blant annet stålprisene. Strøm, stål og drivstoff er tre nøkkelinnsatsfaktorer i veibygging, vedlikehold og mye av de øvrige virksomhetene bedriftene leverer.

– Når omtrent alt blir dyrere på en gang, sier det seg selv at bedrifter som har levert anbud og inngått kontrakter under et helt annet og lavere prisnivå, risikerer enorme tap og i verste fall kan velte over ende.

Tiltakspakke

– Jeg vil derfor på det sterkeste be regjeringen utarbeide en tiltakspakke som gir våre bedrifter en mulighet til å komme seg gjennom den akutte krisen og gradvis møte en ny og annerledes markeds- og innkjøpssituasjon.

Elementer i en slik pakke bør være:

  •     Muligheter for prisregulering fra kommuner, fylker og stat i pågående prosjekter. Det kan redde flere bedrifter og arbeidsplasser gjennom 2022.
  •     Appellere til byggherrer om å ta sin del av byrdefordelingen slik at underentreprenører ikke sitter igjen med hele regningen alene.
  •     Ta høyde for betydelig større usikkerhet om risikobildet i framtidige kontrakter og sørge for at byrdene fordeles mellom byggherre og underentreprenører.
  •     Vurdere en midlertidig avgiftsreduksjon på diesel til næringsvirksomhet, i første omgang ut 2022.

  

Innlegget ble først publisert i Dagens Næringsliv 10. mars. Les hele innlegget her.