Satser elektrisk for å få ned utslippene

Satser elektrisk for å få ned utslippene

Entreprenøren Marthinsen & Duvholt bygger utslippsfri maskinportefølje for å møte myndighetenes krav om å få ned klimabelastningen.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Marthinsen og Duvholt

Utslippsfri byggeplass er satt tydelig på agendaen av myndighetene, og nylig lanserte samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) en ny handlingsplan for fossilfrie byggeplasser i transportsektoren.

– Det er ikke nok å reise grønt, vi må også bygge veiene, tunnelene, banene, havnene og lufthavnene på en klimavennlig måte. Derfor trapper vi opp arbeidet med å gjøre anleggsplassene i transportsektoren fossilfrie. En av målsettingene er å skape en større etterspørsel i markedet for nullutslippsmaskiner gjennom å igangsette pilotprosjekter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

LES OGSÅ: Fossil oljefyr på byggeplasser forbudt fra 2022

Kundene tenker miljø

Sammen med Skanska har Marthinsen & Duvholt sett det samme ønsket hos kundesegmentet sitt. Derfor er det nå en klar samlet ambisjon hos de to aktørene om å møte dette behovet. Anders Gørrissen, HMS og Ytre Miljø-leder i Marthinsen & Duvholt er klar på hva dette innebærer.

– Utslippsfri teknologi skal bidra til det grønne skiftet i næringen. Vår partner i dette, Skanska har gjennom sitt forsknings- og utviklingsarbeid allerede bidratt til utvikling av utslippsfrie maskiner til bruk i både bygg og anlegg. Fortsatt er tilgangen begrenset på disse maskinene, men etterspørselen er stor. Den tydelige etterspørselen skaper samtidig forutsigbarhet for investeringene som trengs. Sammen med Skanska gjør vi oss klare til den utslippsfrie fremtiden, sier Gørrissen.

Samarbeidspartnerne har som mål å halvere anleggsutslipp innen 2030, og å være klimanøytral i hele leverandørkjeden innen 2045.

Maskinentreprenøren bygger nå en portefølje med utslippsfrie maskiner. Målet er å redusere klimabelastningen.

Imponerende portefølje

Marthinsen & Duvholts utslippsfrie maskinportefølje begynner å bli imponerende. Utslippsfrie gravemaskiner, hjullastere og mannskapsbiler er på plass og i bruk på prosjekter i dag. Lastebiler er neste steg.

Stor etterspørsel i markedet har gjort at Marthinsen & Duvholt har valgt å investere i maskinparken sin. De har blant annet gått sammen med Skanska for investering i en utslippsfri gravemaskin Cat Z-line 320 på batteri, i tillegg er det også konkrete planer om å bestille en Hitachi ZE85 og en Hitachi ZE135.

Direktør for Bærekraft og Miljø i Skanska, Randi Lekanger gleder seg til å følge Marthinsen & Duvholt videre og fortsette samarbeidet. Hun peker samtidig på noen utfordringer som må løses fremover.

– Erfaringene fra bruken av utslippsfri teknologi er gode, men noen utfordringer møter vi. Driftstiden er jo noe redusert og infrastrukturen og tilgangen til strøm er ikke alltid optimal. Derfor blir planlegging sentralt for å lykkes. Det er ekstremt viktig at behovet for effekt og elektrisitet kartlegges tidlig i prosjektet og at tilgangen sikres. I tillegg ser vi det er viktig med klimaregnskap slik at man i gitte situasjoner kan se på alternative løsninger for å redusere klimabelastningen, sier Lekanger.

LES OGSÅ: Reduserte saltbruken på riksvegen

De gamle hangarene på Fornebu skal rives for å gjøre plass til den nye Fornebubanen.

Fornebuprosjekt som pilot

På Fornebu jobber Skanska og Marthinsen & Duvholt i fellesskap på grunnarbeidene for det store utbyggingsprosjektet, «Fornebubanen». Hovedformålet i prosjektet er å etablere ferdig byggegrop klargjort for neste entreprise. Det store utbyggingsprosjekt er den største T-baneutbyggingen i Norge i nyere tid. I prosjektet er det svært høye klimaambisjoner, men det vært utfordringer knyttet til strøm og forsyningen som en elektrisk maskinpark krever.

– Vi løste det ved å etablere ny anleggsstrøm i en tidlig fase. Prosjektet klarte å lokalisere en eldre trafo i en av de gamle flyhangarene som kunne levere strøm til maskinene ved hjelp av mindre ombygginger, slik at man kunne drifte maskinparken. På dette prosjektet var dette en bra løsning, men ikke alle prosjekter er like sentrale. Derfor er det spennende at vi nå vet at det også tilbys mobile løsninger i markedet som vi håper å få testet ut i fremtiden, avslutter Gørrissen.

Transportinfrastrukturen skal i fremtiden bygges mest mulig fossilfritt. Regjeringen varsler i ny handlingsplan blant annet oppstart av fossilfrie pilotprosjekter og bruk av offentlige anskaffelser for å få ned klimagassutslippene på anleggsplassene i transportsektoren.

– De som bygger veier, jernbane og infrastruktur til transport i Norge er blant landets største byggherrer og har et særlig ansvar for å kutte utslipp. I Norge har vi fornybar energi, klimaambisjoner, kunnskap og et innovativt og framoverlent næringsliv. Det gir oss et godt grunnlag til å kutte utslipp, sikre grønn konkurransekraft og lede an i utviklingen av fossilfrie bygg- og anleggsplasser, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Marthinsen & Duvholts El-graver, «Eldar»- Hitachi ZERON ZE350.

Prisen tre ganger høyere

Markedet for utslippsfrie gravemaskiner, hjullastere, dumpere og andre anleggsmaskiner er i dag ikke modent nok. Det betyr at det er dyrt for entprenører å kjøpe utslippsfrie anleggsmaskiner. Eksempelvis er kostnaden på en elektrisk gravemaskin anslått til å være cirka tre ganger høyere enn dieselalternativet.

De direkte utslippene fra bygg- og anleggsvirksomhet i Norge er estimert til cirka 600 000 – 700 000 tonn CO2-ekvialenter per år. Dette tilsvarer rundt 4 – 5 prosent av utslippene fra transportsektoren.