Rens sluket før ekstremværet kommer

Rens sluket før ekstremværet kommer

Har du glemt å rense sluket og tømme sandfanget? Det kan koste deg dyrt neste gang det kommer et skikkelig regnskyll.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

En konsekvens av klimaendringer er at det oftere kommer kraftig regnvær. Det regner ikke nødvendigvis mer i løpet av et år, men nedbøren kommer i større mengder i løpet av få timer. På godt norsk: Styrtregn.

Natt til 4. august 2019 kom det store nedbørsmengder over Oslo. Dette bildet ble tatt fra Høyenhall og viser et par lyn som slo ned i området rundt Bjørvika.

Og når det kommer styrtregn i en by, blir det problemer. Sluk, takrenner, kummer og rør er nemlig ikke dimensjonert for å takle så store nedbørsmengder. Resultatet blir vann i kjellere, oversvømte gater og ofte store ødeleggelser.

Det er umulig å vite når neste ekstremvær kommer, men du kan være sikker på at det kommer. Derfor er det viktig å være forberedt.

Les også: Studiet som gjør deg til ekspert på overvann

Måtte ut for å hjelpe

Tidligere i sommer måtte Norva24 Øst sine operatører ut for å hjelpe huseiere og vaktmestere i Oslo sentrum for å få kontroll på de store vannmassene som oppstod i forbindelse med kraftig regnvær.

Norva24 Østkraftige regnværet natt til søndag 4. august 2019. 
Bjørn Tore Elstad. Foto: Norva24

– Vi registrerte nok en gang at konsekvensene av det ekstrem-nedbøren ble store rett og slett fordi vannveiene ikke var åpne, sier Elstad.

Gater ble elver

På nyhetssendingene i TV og på sosiale medier så vi hvordan gater i løpet av kort tid ble forvandlet til fossende elver. Biler sto fast i opp mot én meter vann, og folk som var ute så at fortauskantene ble borte. Flere steder i Oslo fosset vann inn i kjellere, næringslokaler og parkeringsanlegg.

De kraftige regnbygene er ikke alltid like lett å melde fra om. Men radarsystemene til Meteorologisk institutt/Yr kan se hvor det regner akkurat nå. Dette bildet viser en stripe med kraftig regn over Østfold mandag 12. august 2019.

Norva24 Øst har god erfaring med forebyggende tiltak, og selv om det nesten er umulig å forebygge i forhold til slike ekstreme nedbørsmengder vi opplevde i helgen, bør man som eiendomsbesitter sette dette med forebyggende tiltak høyt på sin agenda. Meldingene fra faglig hold er klare og entydige: Det vil komme langt mer nedbør over kort tid som følge av klimaendringene, sier Elstad.

Må forebygge selv

I løpet av én time kom det mellom 20 og 30 mm nedbør, ifølge Meteorologisk institutt.
Oslo brann- og redningsetat rykket ut til nærmere 60 oppdrag knyttet til sikkerhet i helgens ekstremvær. Norva24 Øst var også ute på en rekke oppdrag som kommer i tillegg til denne statistikken. De fleste oppdragene var knyttet til oversvømmelser.

Selv om de fleste hager ikke tar skade av mye regn på kort tid, kan det være lurt å se litt på hvor vannet samler seg og se om det går an å drenere.

– Brann- og redningsetaten gjorde en kjempejobb, men de kan ikke dekke alle behov, og derfor ønsker vi å fortelle innbyggerne i Oslo og Akershus at noen timers forebyggende innsats sammen med oss kan spare dem for store summer og mange ubehageligheter. Alle har vi et ansvar for å forebygge, og det er her vi gjerne vil bidra, sier Bjørn Tore Elstad.

Sandfang og kummer

Et eksempel er tømming av sandfang og rensing av kummer. Sandfang skal i hovedsak beskytte avløpsledninger som tilføres overvann fra veier og gater mot tilslamming og tilstopping. Manglende tømming kan føre til tette rør, som igjen krever spyling for å åpne rørene. Kostandene flyttes dermed bare fra tømming av sandfang til spyling av tette rør.

Når sandfanget i praksis er blitt et blomsterbed med rist, er det på tide å rense ut litt…

– Det er også viktig å sjekke rørenes tilstand på eiendommen. Feil på rørledninger skjer ofte over tid hvor slitasje og ytre påvirkning svekker konstruksjonen av rørledningen. Det kan også skje at feil oppstår uten forvarsel. Siden rørene ofte er skjult eller nedgravd, er filming av innsiden en effektiv måte å undersøke dem på, understreker Elstad.