Rekordtidlig start på pollensesongen

Rekordtidlig start på pollensesongen

For 1 million nordmenn som har pollenallergi er den milde februar måned dårlige nyheter. Det har nemlig gjort at pollenspredningen har startet to uker tidligere enn normalt.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Det første pollenvarselet ble sendt ut fra Pollenvarslingen i Trondheim 19. februar. Da hadde pollenfellene ved kysten i Sør-Norge fanget opp pollen fra or og hassel. Det er Norges Astma- og Allergiforbund som driver den norske pollenvarslingstjenesten.

Pleier å starte i mars
Vanligvis starter pollensesongen i Norge i begynnelsen av mars, men i år var den altså to uker tidligere i gang. Vi har mye mer ustabilt vær enn tidligere på grunn av klimaendringene. Dette medfører at startskuddet for pollensesongen varierer.

– En ting er hvor mye pollen som produseres, hvor mye som spres er derimot en helt annen sak. Det er væravhengig. Mye regn vil rense lufta for pollen, mens varmt og fint vær kan by på utfordringer for dem som er allergiske, sier pollenanalytiker Hallvard Ramfjord i Pollenvarslingen.

Bjørk mest problematisk
Det er i første rekke bjørk som byr på de største problemene for pollenallergikere. Sesongen for spredning av bjørkepollen er ikke så lang, som regel 3-4 uker i mai. Men siden det vokser bjørk veldig mange steder i Norge, i tillegg til at pollenkornene sprer seg langt, er det i praksis umulig å holde seg unna allergenene.

Andre treslag som gir allergi i Norge er or, hassel og Salix (selje, vier, pil). For eksempel eik og bøk inneholder også allergene pollen, men disse er så sjeldent brukt i Norge at det ikke er særlig mange som er plaget av dem.

Astma- og allergiforbundet oppfordrer til å bruke andre treslag enn bjørk ved beplantning av offentlige parker og alléer. For eksempel rogn kan være et fint alternativ som ikke gir allergi.

LÆR OM BRUK AV STAUDER I OFFENTLIG MILJØ