Rekordomsetning av det grønne gullet
DOBLET OMSETNINGEN: Glommen Mjøsen Skog doblet omsetningen sin i fjor. – Det har gitt oss et solid utgangspunkt for videre steg, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun. Han og styreleder Heidi Hemstad tror neppe de får oppleve tilsvarende med det første. (Foto: Glommen Mjøsen Skog).

Rekordomsetning av det grønne gullet

Aldri før har Glommen Mjøsen Skog plantet så mye skog, pleid så mye ungskog og omsatt så mye tømmer som i fjor. Årsresultatet og utbetalingen til eierne har heller aldri vært større.

Glommen Mjøsen Skog SA er et skogeierandelslag, eid av nær 7200 skogeiere og et av Innlandets største selskaper med 135 ansatte fordelt på kontorer over hele Innlandet og deler av Viken fylke. Verdiene som skapes i selskapet kommer andelseierne direkte til gode.

For morselskapet Glommen Mjøsen Skog SA ble resultat før skatt på 776 millioner kroner. Dette er nær en dobling av rekorden fra 2021, da resultat før skatt ble på 392 millioner kroner.

– Det er et svært godt resultat, og vi får trolig ikke oppleve tilsvarende med det første. Det har gitt oss et solid utgangspunkt for å ta videre steg, sier Gudmund Nordtun, administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog i en pressemelding fra selskapet.

Viktig eierskap i Moelven

Glommen Mjøsen Skog er største eier i Moelven Industrier, og resultatet er i stor grad drevet av høykonjunkturen som Moelven opplevde i 2021 og første del av 2022. For virksomheten i Glommen Mjøsen Skog er driftsresultatet for 2022 på 13 millioner kroner.

– Utbyttet fra Moelvens resultat i 2021 slår ut i vårt 2022-regnskap. Mye av vårt resultat bygger på det gode arbeidet som er gjort i Moelven gjennom de siste årene, sier Nordtun.

Resultat før skatt for konsernet Glommen Mjøsen Skog, med Moelven inkludert, ble på 1,78 milliarder kroner, mot 3,03 milliarder i 2021.

Selskapet er landets største aktør innen tømmeromsetning og skogbruksplaner. Virksomheten omfatter for øvrig skogtjenester, næringspolitikk, rådgiving, samt eierskap i skogindustri.

Toppresultater i skogen

Glommen Mjøsen Skog hadde svært høy aktivitet i sin kjernevirksomhet i 2022.

Følgende rekorder ble satt: 

  • Skogplanting: 16,1 millioner planter – mot 13,7 millioner i 2021 
  • Ungskogpleid areal: 61 572 dekar – mot 28 216 dekar i 2021
    (lavere tall pga korona/arbeidskraft i -21) 
  • Abonnenter på den digitale skogbruksplanen Allma: 3900 – mot 3200 i 2021 

Investeringer og samfunnsansvar

– Innlandet er landets største skogfylke, og næringen betyr også svært mye i områdene hvor vi er aktive i tidligere Akershus og Østfold. Moelven Industrier gir i seg selv 3300 arbeidsplasser, omtrent likt fordelt mellom Norge og Sverige. Og vi har en rekke andre aktører innen sagbruk og andre deler av treindustrien i vår geografi. Vi vil være en ansvarsfull aktør i denne viktige næringen, sier Nordtun.

En vesentlig del av ansvaret handler om bærekraft – å balansere økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn i skogbruket.

– Derfor produserer vi årlig en bærekraftsrapport. Rapporten for 2022 er nettopp ferdigstilt, og tar for seg arbeidet vi gjør for å forvalte skogen slik at ressurser og miljø fortsatt skal være tilgjengelig og ivaretatt for framtidige generasjoner, sier Gudmund Nordtun.