Pris til engasjert og foretaksom marinbiolog

Pris til engasjert og foretaksom marinbiolog

Tekst: Eva Holte Foto: Marte Haraldsen Photography

Naturviterprisen 2021 gikk til Pia Ve Dahlen for sin formidable innsats for å fremme naturviterfaget.  (FOTO: Marte Haraldsen Photography)

Hun jobber for at alle skal finne sin grunn til å elske havet, ta bedre vare på det og vite hvordan man gjør det. Nå har  Pia Ve Dahlen mottatt Naturviterprisen 2021.

Naturviterprisen er opprettet av fagforeningen Naturviteren i år. Pia Ve Dahlen er altså den første mottager av prisen som gis til en som både utmerker seg med faglig dyktighet, medvirker til en bærekraftig utvikling av samfunnet, fremmer naturfagene og er en god formidler av sitt arbeid.

Festival og folkebevegelse

Pia Ve Dahlen fikk topp score på alle fire kriteriene. I 2015 startet hun festivalen Passion for Ocean, som nå er blitt en folkebevegelse. 

– Hun jobber for at alle skal finne sin grunn til å digge havet, ta bedre vare på det og vite hvordan man gjør det, sier juryleder Alvhild Hedstein. I pressemeldingen fra Naturviteren heter det videre at juryen fremhever Ve Dahlen som en svært engasjert og foretaksom marinbiolog som gjør en formidabel innsats for å fremme naturviterfaget.

Landskapsarkitekt og nominert til Naturviterprisen, Torgeir Esig Sørensen, kjemper for mer grønn struktur i byene. (Foto: Privat)

De andre kandidatene

De andre kandidatene til Naturviterprisen var var landskapsarkitekt Torgeir Esig Sørensen, Eli Gjerlaug Enger, forsker med PhD i kjøttkvalitet, professor Vigdis Vandvik og naturforvalter Geir Gaarder. 

Naturviterprisen skal gis ut til en faglig dyktig naturviter som fremhever naturviterfagene, driver god formidling og medvirker til en bærekraftig utvikling av samfunnet

Prisen er på kr 50.000,- en statuett og et diplom. Den deles ut under Naturviterforum 4. november
i Oslo.