Gjenåpningen av Hovinbekken fikk Oslo bys arkitekturpris 2023

Bekken og parkanleggene den renner gjennom, er viktige leke- og rekreasjonsområder for boligområdene som omkranser den.

Pris for å bringe bekken tilbake til blokkene

Publisert

Bekken og parkanleggene den renner gjennom, er viktige leke- og rekreasjonsområder for boligområdene som omkranser. I dag fikk gjenåpningen av Hovinbekken Oslo bys arkitekturpris. 

Bekkeåpningen fra Hasle T til Ensjø T er et viktig element i håndteringen av det lokale overvannet og flomsikringen, heter det i juryeringen som gir ros til Bjørbekk & Lindheim for "gode og avklarede formmessige valg i hvordan natur og bygget landskap møtes. 

Verdifullt for byen

Arkitekt Simen Gylseth tok imot prisen på vegne av Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter. På spørsmål om man "egentlig" kan si at gjenåpning av en bekk er arkitektur, mente han så absolutt det:  – Gjenåpningen er verdifull for byens befolkning både når det gjelder klimatilpasning, sikring av flomveier, bedre helse og som læringsarena for barnehager og skoler, sa han og fortalte om et hyggelig møte med en fem år gammel gutt på Ensjø: – Han hadde fisket sin første ørret rett utenfor blokka han bodde i og var så stolt og glad!

Bak arbeidet står Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter MNLA, Norconsult og Ecofact. Byggherre er Oslo kommune. 

De to andre finalistene var Hasle Tre og Nasjonalmuseet.