Polske ansatte får fagopplæring digitalt

Polske ansatte får fagopplæring digitalt

Oppstarten på undervisningen ble ikke helt som planlagt, men 15 polske medarbeidere ved Anleggsgartnermester Wikholm AS i Bergen er i gang med fagopplæring for å ta fagbrev som anleggsgartnere. Undervisningen foregår via den digitale undervisningsplattformen Teams.

Anleggsgartnermester Wikholm har mange polske ansatte som har jobbet som hjelpearbeidere i bedriften mellom 2 og 10 år. De fleste av dem er mellom 30 og 45 år gamle, noen bosatt i Polen mens andre har flyttet til Bergen med familiene sine. Personalsjef Arild Kvamme håper han får beholde samtlige ansatte i mange år fremover.

– Dette er flinke folk som allerede har mye av kompetansen inne gjennom praktisk læring på byggeplassene. Nå gleder vi oss til at de også får den formelle kompetansen på plass, til glede for både seg selv, oss og kundene våre, sier Arild Kvamme.

Fra klasserom til Teams

Planen var at undervisningen skulle starte som ordinær klasseromsundervisning denne våren. På grunn av den pågående korona-situasjonen, kunne ikke dette gjennomføres. Nå blir det i stedet ett semester på den digitale undervisningsplattformen Teams før elevene forhåpentligvis kan samles til fysisk undervisning til høsten.

Opplæringen strekker seg over til sammen 150 timer, med 50 timer nå i vår, 50 timer til høsten og 50 timer til våren igjen. Deretter melder kandidatene seg opp som privatist for teoridelen av anleggsgartnerfaget, og når den er bestått gjenstår kun den praktiske prøven før de får fagbrev eller kompetansebevis, forklarer personalsjefen, som tror undervisningen kommer til å gå greit selv om noe av det blir digitalt.

Undervisningen innebærer både opplæring i fagbrevteorien sammenflettet med norskopplæring. Våren 2021 venter en tverrfaglig eksamen som må bestås før en kan gå opp til den praktiske prøven som fører frem til kompetansebevis eller fagbrev.

LES OGSÅ: Tre yrkesgrupper skal løse fremtidens vannproblemer

Flinke og dedikerte

Arild Kvamme forteller om stort engasjement blant deltakerne.

– Vi har flinke og svært dedikerte hjelpearbeidere, og gjennom denne opplæringen kan de nå kvalifisere seg for fagbrev som anleggsgartnere dersom de fullfører både den grønne og den grå delen. Samtidig har de muligheten til å skaffe seg kompetansebevis dersom de velger å spesialisere seg kun i den grå eller grønne delen.

Selve undervisningen er det faglærer i anleggsgartnerfaget Sveinung Berland som vil stå for, mens kompetanserådgiver Heidi Moss hos AOF Vestlandet i Bergen følger opp lærere og deltakere underveis.

– Undervisningen omfatter både språk og anleggsgartnerfaglig innhold, og der har vi funnet en grei løsning. Vi kjører fagundervisningen på norsk med norsk faglitteratur, og dermed får vi med oss det språklige og faglige i én samlet bolk, forteller Kvamme.

Opplæringen er finansiert av Kompetanse Norge gjennom kompetansepluss-ordningen og AOF Vestlandet leverer undervisningen. Anleggsgartnermester Wikholm AS dekker to tredjedeler av kostnadene til lærematerialer, mens deltagerne tar denne undervisningen på fritiden sin.