Permittert? Plant skog og behold dagpengene

Permittert? Plant skog og behold dagpengene

Norske skogeiere skal plante 40 millioner granplanter denne våren – men mangler arbeidsfolk. Nå håper de at permitterte nordmenn kan steppe inn for utenlandske arbeidere som ikke får lov til å komme inn i Norge.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Bård Løken og Ole-Thorstein Ljøstad / Anno Norsk skogmuseum

Hvis du er permittert og trenger noen ekstra kroner i kassa, finnes det nå muligheter i skogen. Regjeringen har nemlig lempet på permitteringsreglene slik at du kan ta deg sesongjobb i landbruket uten å miste dagpengene.

Normalt gjøres jobben med å plante skog av sesongarbeidskraft fra utlandet, men på grunn av korona-pandemien vil mange av disse ikke komme i år.

Kasser med granplanter klare til utplanting på et plantefelt på Brøttum for noen år siden. Foto: Ole-Thorstein Ljøstad / Anno Norsk skogmuseum

Skulle komme 200 fra utlandet

Skogsjef Johannes Bergum i Glommen Mjøsen Skog AS opplyser til avisen Østlendingen at selskapet hadde avtale med 200 utenlandske arbeidere som skulle ta jobben med å plante 10 millioner granplanter. Mange av disse kommer ikke i år, selv om regjeringen har gitt innreise-tillatelse for sesongarbeidere fra EU-land.

Glommen Mjøsen skog har tradisjonelt brukt skogsarbeidere også fra land utenfor EU – som Serbia. For disse er det ikke gitt innreise-tillatelse.

– Det er heller ikke alle dem vi har avtale med som vil reise fra sin familie og komme hit til Norge for å gjøre jobben under de usikre forholdene som råder, sier Bergum til Østlendingen.

Mange permitterte nordmenn har meldt seg til å jobbe med skogplanting i vår. Denne skogen har vokst noen år i Stend i Fana ved Bergen. Foto: Bård Løken / Anno Norsk skogmuseum

Nordmenn vil jobbe

Han tror likevel det kommer til å ordne seg, og har fått henvendelser fra over 100 norske arbeidstakere som ønsker å jobbe i skogen. Disse vil bli lært opp og satt inn i arbeidsgjenger ledet av permitterte skogsarbeidere. Flere er allerede i gang, og når sommerferien for studentene starter blir tilgangen til arbeidskraft enda bedre.

Det er imidlertid ikke bare å sette en person som er permittert fra et helt annet yrke til å plante skog, uten grunnleggende opplæring.

– Normalt er det faste, proffe skogsarbeidere som kommer inn i landet for å plante skog og drive ungskogpleie. Nå må vi regne med å lære opp flere, sier Bergum.

For å kompensere for de økte kostnadene gir regjeringen skogbruket et tilskudd på 1,30 kroner per skogplante for alle planter som plantes våren 2020.

LES OGSÅ: Vi trenger flere grøntområder