Permeable dekker gir tidligere isfritt underlag

Permeable dekker gir tidligere isfritt underlag

I vårløsningen når det vekselvis smelter og fryser på, er det et velkjent problem at det blir såpeglatt hver morgen. Ved å bruke drenerende belegningsstein kan du få isfri bakke langt tidligere enn på et tett dekke.

Tekst: Bjørnhild Fjeld

Permeable, eller på godt norsk drenerende dekker av belegningsstein, er blitt stadig mer aktuelt å bruke i og med at mange kommuner krever at overvannet blir håndtert på egen tomt. Prinsippet med et permeabelt dekke er at vannet dreneres rett ned i bakken i stedet for å renne på overflaten ned i en kum. Vannavrenningen skjer via bredere fuger eller hull/utstansinger i belegningssteinen.

Parkeringsplasser bør ofte ha drenerende dekke. Her er det brukt Borg Gressarmeringsstein, slik at parkeringsplassen inngår i overvannsdisponeringen på byggefeltet.Foto: Multiblokk
Parkeringsplasser bør ofte ha drenerende dekke. Her er det brukt Borg Gressarmeringsstein, slik at parkeringsplassen inngår i overvannsdisponeringen på byggefeltet.Foto: Multiblokk

– Det vi ser med permeable dekker er at bakken tørker mye fortere opp om våren enn når det ligger et fast dekke, sier Stina Lintho Lippestad, daglig leder i Lintho Steinmiljø AS.

Unngår vanndammer

I stedet for at vannet blir stående i dammer, som så fryser til is på grunn av nattefrost, renner smeltevannet ned og vekk fra overflaten. Underlaget til et permeabelt dekke har nemlig 20-30 prosent luftlommer, som drenerer vekk vannet.

– Det går ikke tele under et permeabelt dekke, slik at det vil være drenerende også om vinteren, sier Lintho Lippestad.

Lintho Steinmiljø har de siste årene lagt permeable dekker på flere store prosjekter, blant annet 20 700 m2 belegningsstein ved Moss Havn og 23 000 m2 ved Svinesund Transportsenter.

Erfaringen så langt er at belegningsstein «med hull» er like stabil og holdbart som andre dekker, og i praksis løser problemet med overvann.

Brukes ikke finstoff

I Norge er permeable dekker av belegningsstein bare blitt brukt siden 2012, men i resten av verden har dette vært vanlig i over 40 år.

Til forskjell fra annen belegningsstein brukes det ikke finstoff verken i bærelaget, settelaget eller fugene når man legger permeable dekker. Lagt riktig kan permeable dekker drenere vekk enorme mengder vann
Etter en tids bruk vil naturligvis fugene kunne tette seg til, og det drenerende dekket vil ikke klare å ta unna like mye vann. Men dette løses enkelt gjennom vanlig vedlikehold med spyling og feiing, samt re-fuging hvis det er nødvendig.

Ved Svinesund Transportsenter er det lagt 23 000 m2 drenerende belegningsstein der all overvannshåndteringen går gjennom steindekket og direkte til grunnen. I sprengsteinsfyllingen under er det rikelig med kapasitet til magasinering av alt overvann. Belegningssteinen er fra ASAK miljøstein, entreprenør var Leif Grimsrud AS med Lintho Steinmiljø AS som utførende steinlegger. Foto: Lintho Steinmiljø AS.
Ved Svinesund Transportsenter er det lagt 23 000 m2 drenerende belegningsstein der all overvannshåndteringen går gjennom steindekket og direkte til grunnen. I sprengsteinsfyllingen under er det rikelig med kapasitet til magasinering av alt overvann. Belegningssteinen er fra ASAK miljøstein, entreprenør var Leif Grimsrud AS med Lintho Steinmiljø AS som utførende steinlegger. Foto: Lintho Steinmiljø AS.

– Undersøkelser fra Tyskland viser at selv om et permeabelt dekke ikke blir vedlikeholdt, vil det likevel beholde en stor del av sin drenerende effekt, sier markedssjef Jan Herbert Sandsmark i firmaet Multiblokk, som produserer belegningsstein i Sandnes.

Han mener permeable dekker er spesielt godt egnet på parkeringsplasser og store offentlige plasser. Den eneste «ulempen» med permeable dekker i bruk, er «damer i stiletthæler», som kan sette seg fast i fugene. Derfor er det å anbefale at det legges et tett dekke i gangsoner.

Du kan lese mer om permeable dekker i bladet Utemiljø nr 3 2019 – som kommer ut 23. april.