Pådriver for nye, grønne standarder
Hanne Gjestedal Wells har jobbet med standarder knyttet til blant annet anleggsgartnerarbeid. (Foto: Norsk Standard)

Pådriver for nye, grønne standarder

Hanne Gjesteland Wells er ny direktør for bygg, anlegg og informasjonsteknologi i Standard Norge.

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Norsk Standard

Wells har tidligere svært avdelingssjef i ISS Landscaping og har en master innen Grøntmiljø og plantefag fra Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU). 

Grøntanleggsbransjen 

Hun har jobbet åtte år i Standard Norge og vært pådriver for flere nasjonale standarder knyttet til landskapsarkitektur og grøntmiljø.  

Hanne Gjesteland Wells forteller til Utemiljø at hun allerede i sin første jobb i en anleggsgartnerbedrift begynte å engasjere seg for standarder for grøntanleggsbransen.  

Skjøtsel og drift 

–Da NS 3420 Del ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder skulle revideres rundt 2003 sørget jeg for å få være med i komiteen som ekspert. Å få være med å skape faglig innhold i en norsk standard var veldig motiverende. Jeg så med en gang alle nytteverdiene vi i bedriften hadde både av å følge standarden og at vi hadde inngående kjennskap til innholdet i standarden. Når jeg år senere skulle skifte jobb falt valget på Standard Norge, som prosjektleder. 

Oppskrift 

Standard Norge er en norsk privat medlemsorganisasjon som har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder med unntak av elektronikk og telekommunikasjon. En standard er en felles «oppskrift» på hvordan noe skal lages eller gjennomføres.   

Anleggsgartnerarbeid 

Wells har som prosjektleder i Standard Norge ledet arbeidet med å revidere eksisterende standarder innen anleggsgartnerarbeid, skjøtsel og drift av park- og landskapsområdet, grønne tak, beregningsmetoder og vektingsfaktorer for blågrønn faktor og planteskolevarer.  

Økt behov for standarder 

Samfunnsmessige endringer gjør at behovet for standarder øker, og på flere og flere områder trekkes standardisering fram som virkemiddel for å løse viktige samfunnsutfordringer, skriver Standard Norge i en pressemelding. 

På klimatoppmøtet i Glasgow etterlyste FNs generalsekretær flere standarder som kan hjelpe til med å løse klimakrisen, mens den norske næringsministeren nylig påpekte at standarder vil øke tempoet i dreiningen mot et mer sirkulært samfunn. 

Kaos uten standarder 

Samfunnet er bygget på standarder. Det finnes standarder for alt fra ovner, romraketter, bankkort og dører, til mindre håndfaste ting som eldreomsorg og datasikkerhet. Hadde det ikke vært standarder, ville hverdagen blitt utrolig tungvint, heter det videre i pressemeldingen til Norsk Standard 

 Forestill deg at alle bensinpumper kom i forskjellige størrelser, eller at alle heiser brukte forskjellige symboler, eller at skruer og mutre ikke lenger passet sammen.  

Samme utgangspunkt 

Når alle bruker det samme utgangspunktet, kan en god idé bli implementert enklere, noe som igjen gjør det enklere å bygge samfunnet vårt på en trygg, sikker, bærekraftig og lønnsom måte, heter det til slutt i pressemeldingen.