NATURSTEIN PÅ TIMEPLANEN:- Kom på kurset «Bærekraftig natursteinsmur» i Oslo tirsdag 12. mars, oppfordrer NLA ved fagrådgiver Anne-Kari Hetterud (til venstre) og generalsekretær Line Oma.

Overlevelseskurs for natursteinsbransjen 

Publisert Sist oppdatert

Norske steinbrudd landet over kan levere kortreiste murprodukter. Bra for miljøet - bra for bransjen.  Likevel møter natursteinsprodusentene hard konkurranse fra importstein og betong. Kun 10-40 prosent av den norske natursteinen blir brukt.

Foredragsholderne:

Gabriele Kozderka Røkenes og Janicke Ramfjord Egeberg, landskapsarkitekter MNLA, Flytlandskap AS

Knut Dale. Karmøy naturstein AS

Erlend Åsgard Marthinsen landskapsarkitekt MNLA i AgraffAS

Stein Wikholm, Anleggsgartnermester Wikholm AS

Lisbeth Alnæs, SINTEF AS

Luise Schlunk, Seniorrådgiver, Byggforsk

Tekst: Eva Alnes Holte

Disse og flere temaer blir tatt opp i kurset «Bærekraftig natursteinsmur» som Norske landskapsarkitekters forening arrangerer tirsdag 12. mars i Oslo. 

Stein som går til spille og tekniske beskrivelser som ikke fungerer i forhold dimensjonering, funksjon, levetid og estetikk er blant utfordringene som lenge har frustrert natursteinsbransjen. Andre er hvordan få større bevissthet hos bestillerne om miljøfotavtrykket ved materialvalg og løsninger. 

Nå tar Norske landskapsarkitekters forening (NLA) grep og inviterer til kurs hvor de skal se på hele verdikjeden. Målet med kurset er økt bærekraft, som igjen betyr bedre økonomi for bransjen med større forutsigbarhet, økt virksomhet og verdiskapning for natursteinsprodusentene. 

Program og påmelding her