Østlandets beste uterom kåret under Park- og anleggsmessen
Strategisk plassering, dekorative lekeapparater med fallsand under, benker som skapt til parken og god overvannshåndtering fikk Slettaparken helt til topps i konkurransen. (Foto: Lark Landskap)

Østlandets beste uterom kåret under Park- og anleggsmessen

Slettaparken i Sørumsand vant i klassen for tettsteder, mens Tiedemannsparken i Oslo vant i klassen for byområder. I juni neste år kåres Norges beste uterom i begge kategorier.

Det var under Park- og anleggsmessa på Lillestrøm at vinnerne ble annonsert. Konkurransen arrangeres av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norske anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører (NAML).

Tiedemannsparken

Tiedemannsparken, levert av Bymiljøetaten i Oslo, karakteriseres som et enormt prosjekt av juryleder Wikholm: – Gjenåpning av bekkeløp og mulighet for håndtering av overvann er et viktig element i dette prosjektet. Kombinasjonen gangveier og grusstier kombinert med elveåpningen gir ett løft for folkehelsen. Parken har også mange mindre møteplasser. Bruk av natur som element gir et ekstra løft, men gir også noen utfordringer med tanke på skjøtsel. Helt klart ett område en får lyst til å gå tur i og å benytte.

Slettaparken

Juryleder Stein Wikholm trekker frem plasseringen av parken når har karakteriserer Slettaparken i Sørumsand. – Området er strategisk lagt mellom boligbebyggelsen og handelsområdet. Det er lagt inn gode forbindelser som vil øke bruksfrekvensen og funksjonen parken gir. Fallsand er brukt under lekeapparat, det ser ut til å være god overvannshåndtering med regnbed og grusdekke. Lekeapparatene er estetisk fine, og benker ser ut til å være lagd til parken.

Lark landskap har jobbet med å utforme landskapsarkitekturen på den 2 648 m2 store parken sentralt i Sørumsand, som ble åpnet juni i 2022. Yvonne Dengin, daglig leder i Lark, berømmer Braathen Landskapsentreprenør for det ferdige resultatet og for godt samarbeid i byggefasen, og legger til at kommunen hele veien har vist høye ambisjoner.

(Foto: Lark Landskap)

– Det har vært gøy å samarbeide med Lillestrøm kommune, som har hatt høye ambisjoner om gode kvaliteter i uterommet hele veien. De har også fått til et ikonisk lekeelement, som preger parken. Vi er også stolte av å ha prosjektert en park og lekeplass uten plast og gummidekke – her er det kun naturmaterialer, åpen overvannshåndtering og frodig beplanting som bidrar til økt biologisk mangfold, sier hun.

Dette er en park for alle og en ny tverrforbindelse mellom sentrum og turområder langs Glomma heter det i juryeringen.

Vi gratulerer vinnerne!