Oslo trenger flere trær
Oslo skal med hjelp fra privatpersoner og næringsliv plante 100 000 nye trær innen 2030. (Foto: Jan Khur)

Oslo trenger flere trær

Trærne i Oslo gir mat til mennesker, insekter og dyr. De bidrar til bedre lokalklima og skjermer mot vind og støy. Plant et tre, oppfordrer Oslo kommune privatpersoner og næringsliv.

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Flere

Gjennom prosjektet Oslotrær ønsker kommunen samarbeid om å gi mer plass til trærne. Prosjektet startet opp i september 2020 og ledes av Bykuben som er en del av Plan- og bygningsetaten.

Ambisjonen er å plante 100 000 trær i årene fram mot 2030 og at trærne som plantes, får best mulig forutsetninger for å vokse og leve. Prosjektet tester ut nye måter og steder å plante trær på sammen med næringsliv og innbyggere, for eksempel skogplanting i urbane lommeskoger.

Kom, la oss plante trær, oppfordrer Oda B. Stræte i Bykuben. (Foto: Jan Khur)

Urban skog minsker klimagassutslipp

–Hittil har vi registrert 1354 trær. I tillegg kommer blant annet 920 trær som prosjektet plantet på Ammerud i juni. De registrerte trærne er for det meste trær plantet av privatpersoner, organisasjoner og kommunen, forteller Oda B. Stræte i Bykuben.

Registreringen er langt fra fullstendig, medgir hun.

– Vi mangler en god del etterregistrering av større planteaksjoner og trær plantet av bedrifter og næringsliv.

FNs klimapanel never utvikling og bevaring av den urbane skogen som en av løsningene for å redusere klimagassutslipp og øke klimatilpasning i byer.

GRØNNE MILJØER GJØR OSS MINDRE STRESSET

Oda B. Stræte i Bykuben . (Foto: Joachim Engelstad)

Grøntfaglig sektor

Oslotrær samarbeider med en rekke ulike faggrupper og aktører i og utenfor kommunen – i første rekke med grøntfaglig sektor, men også aktører innen byutvikling er viktige samarbeidspartnere.

–Vi jobber tett sammen med FAGUS, som representerer mange av de viktigste faggruppene for prosjektet, blant annet landskapsentreprenører, arborister og landskapsarkitekter, opplyser Oda B. Stræte.

FUNNET MASKINENES MISSING LINK?

Ungdomsjobber

Oslotrær skal bidra til at kommunens egne virksomheter øker graden av treplanting i egne prosjekter. Prosjektet skal skape økt bevissthet og ønske om mer treplanting blant innbyggere og privat næringsliv. Ikke minst skal det bidra til at kommunens egne virksomheter øker graden av treplanting i egne prosjekter.

–Vi samarbeider med bydeler over hele Oslo om ungdomsjobber med trær. Ungdommene planter trær, passer på trær og kartlegger hvor i nærmiljøet det kan bli flere av dem. Samtidig gir dette dem etterspurt kompetanse om trær og nabolagsutvikling, sier Stræte i Bykuben.