Bymiljøetaten i Oslo kommune har utarbeidet en veileder for hvordan trær skal beskyttes når det gjennomføres anleggsarbeid, graving, arrangementer og lignende.

Oslo med ny veileder for trær

–  Vi håper at veilederen vil bidra til å sikre de eksisterende trærne i byen vår, sier parkforvalter i Bymiljøetaten, Siril Stenerud. 

Bymiljøetaten i Oslo kommune har utarbeidet en ny veileder som handler om hvordan trær skal beskyttes når det gjennomføres anleggsarbeid, graving, arrangementer og lignende. Noen av hovedpunktene i den nye veilederen er hvilken påvirkningsgrad ulike tiltak har på trærne våre og vanlige skader som oppstår. Den viser også anbefalte tiltak som sperringer, stammevern og bærelag for å beskytte trær.

Dokumentet er ifølge en pressemelding fra Bymiljøetaten en forenkling og forbedring av «Arbeid nær trær – Veiledning for arbeid nær trær og krav for rigg og anleggsarbeid» og «Del 2 Instruks for graving (og andre arbeider) ved gatetrær og i park- og friområder».

– Det er fritt fram å henvise, kopiere og benytte seg av innholdet også utenfor Oslo, sier parkforvalter i Bymiljøetaten Siril Stenerud i pressemeldingen.