Oslo har fått anleggsgartnerutdanning

Ved Stovner videregående skole blir det fra 2020 av mulig å utdanne seg i anleggsgartnerfaget. 11 bedrifter garanterer at elevene får læreplass.

Tekst: Bjørnhild Fjeld

Til tross fra at veldig mange utemiljøprosjekter blir utført i Oslo, har det til nå ikke vært mulig å velge anleggsgartnerfaget på kommunens videregående skoler.

– Anleggsgartner er et utpreget urbant fag, og endelig har vi fått på plass et utdanningstilbud også i Oslo. Med garantert læreplass på toppen håper vi dette vil bli et populært tilbud, sier daglig leder Merete Bellingmo i Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML).

Plantet tre i skolegården

5. juni møttes representanter fra bransjen til formalisering av samarbeidet, og byrådsleder Raymond Johansen plantet et tre i skolegården som et symbol på den nye satsingen.

– Jeg er glad for at anleggsgartnerbransjen i Oslo nå har inngått et samarbeid med Stovner videregående skole. Det vil stimulere til økt rekruttering i anleggsgartnerfaget, og vi vil trenge mange flere anleggsgartnere fremover når byen skal utvikles og bygges videre, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) plantet en neverhegg (Prunus maackii ‘GALLA’ fk Ås) i skolegården for å skape et varig minne om inngåelsen av samfunnskontrakten.
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) plantet en neverhegg (Prunus maackii ‘GALLA’ fk Ås) i skolegården for å skape et varig minne om inngåelsen av samfunnskontrakten.

Han sier at kommunen vil at flere skal velge yrkesfag og i sammen med arbeidslivet gir de læreplassgaranti i stadig flere yrkesfag.

Les også: Studiet som gjør deg til ekspert på overvann

Samfunnskontrakten mellom Stovner videregående skole og 11 større firmaer i anleggsgartnernæringen betyr at alle elever som fullfører og består VG2 anleggsgartner, vil få læreplass.

Firmaene som er med på kontrakten er:

 • Braathen Landskapsentreprenør AS
 • Hagespesialisten AS
 • Skaaret Landskap AS
 • Steen & Lund AS
 • ATB Anlegg AS
 • Hageform AS
 • A. Tuvsjøen AS
 • AGF Flinterud AS
 • Gartnerhagen AS
 • Tranby AS
 • Vestfjorden Entreprenør AS
Her blir kontrakten signert av alle involverte parter. Dermed er elevene garantert læreplass hos en av de 11 bedriftene.
Her blir kontrakten signert av alle involverte parter. Dermed er elevene garantert læreplass hos en av de 11 bedriftene.

Spent på mottakelsen

NAML har stått sentralt i arbeidet med å få til en anleggsgartnerklasse ved Stovner VGS, og styreleder Karsten Totland Raddatz i NAML Øst forteller at de er spent på å se hvordan tilbudet blir mottatt.

– Yrkesfag er en fremtidsrettet utdanning, og anleggsgartner er et fag i kraftig vekst i de store byene. Når du beveger deg rundt i Oslo er omtrent hver eneste kvadratmeter utformet av en anleggsgartner, og det er her læreplassene og arbeidsplassene er for oss anleggsgartnere. Derfor er det på høy tid at vi får dette tilbudet på plass, sier han.

Representanter fra alle firmaene, skolen og kommunen var samlet i forbindelse med signeringen. Bak fra venstre: Adrian Tranby, Håvard Kjendseth, John Thronsen, Jarle Tuvsjøen, Tim Fosvold, Raymond Johansen, Åsmund Rohde Heramb, Karsten Egeland Raddatz, Torgeir Koteng og Bjørn Aakerholt. Foran: Robert Flinterud , Terje Wold og Einar Braathen.
Representanter fra alle firmaene, skolen og kommunen var samlet i forbindelse med signeringen. Bak fra venstre: Adrian Tranby, Håvard Kjendseth, John Thronsen, Jarle Tuvsjøen, Tim Fosvold, Raymond Johansen, Åsmund Rohde Heramb, Karsten Egeland Raddatz, Torgeir Koteng og Bjørn Aakerholt. Foran: Robert Flinterud , Terje Wold og Einar Braathen.

Han håper at læreplassgarantien vil få mange til å velge anleggsgartnerklassen ved Stovner VGS.
– I mange yrker er det vanskelig å få læreplass. I vår bransje er utfordringen å få nok lærlinger. Læreplassgarantien er mer enn et løfte om en sikret læreplass. Den er like mye et signal til ungdommene om at anleggsgartner er et fremtidsrettet yrke, slår han fast.
Avdelingsleder Bjarte Asgrimsplass ved Stovner VGS vil ha det faglige ansvaret for det nye tilbudet ved skolen. Han er utdannet anleggsgartner, og har tidligere undervist innenfor anleggsgartnerfaget.