Oppgraderer Thorvald Meyers gate for 210 millioner

Oppgraderer Thorvald Meyers gate for 210 millioner

Thorvald Meyers gate på Grünerløkka i Oslo skal få en skikkelig ansiktsløftning der trikk og fotgjengere skal prioriteres.
Bymiljøetaten har signert kontrakt med entreprenøren Isachsen Anlegg AS.

I løpet av vinteren settes spaden i jorda for oppgradering av Thorvald Meyers gate fra Nybrua til Sannergata. Kontrakten har en verdi på kroner om lag 210 millioner kroner.

Divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten signerer kontrakt for oppgradering av Thorvald Meyers gate med Isachsen AS representert ved prosjektsjef Anders Høiback.Foto: Bymiljøetaten

Oppgraderingen innebærer at trikk og fotgjengere skal prioriteres. Både gata, trikkeskinner, fortau skal fornyes. Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold, dette gjelder særlig østsiden av gata.

Gjennomkjøring for bil blir ikke lenger mulig og parkering fjernes, slik at det blir god fremkommelighet for fotgjengere og trikk. Varelevering og adkomst til eiendommene skal opprettholdes.

Flere steder langs gata vil det bli tiltak for å håndtere overvann, blant annet et regnbed ved Olaf Ryes plass. Regnbed er et nedsenket blomsterbed som fordrøyer vann og hindrer oversvømmelser.

Øvre del av Thorvald Meyers gate tilhører Birkelunden kulturmiljø, som er fredet. Her legges det ikke asfalt, men strekningen får en mer historisk utforming med storgatestein i gata og granitt i gangsonen.

 

Detaljene skal planlegges nå

Reguleringsplanen for området ble vedtatt av bystyret 14. juni 2018. Nå skal entreprenør og byggherre Bymiljøetaten sammen gjøre den siste detaljeplanleggingen før spaden kan settes i jorda i løpet av vinteren.

– Vi gleder oss over endelig å kunne komme i gang med oppgraderingen av Thorvald Meyers gate, sier divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten, som undertegnet kontrakten med entreprenør på vegne av etaten.

– Dette er en entreprenør vi kjenner godt fra en tilsvarende gateopprustning Tinghuset – Tullinsgate og som vi har god erfaring med, sier Rønneberg.

– Arbeidet deles inn i tre faser, der hver del ferdigstilles før arbeidet med neste begynner. Hver fase er estimert til å ta cirka 6 til 8 måneder, forklarer Rønneberg.

Tilfreds entreprenør

– Vi er veldig tilfreds med å ha blitt tildelt denne kontrakten, og ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med byggherre og internt i vårt eget arbeidsfellesskap med Steen & Lund. Det er en godt innarbeidet organisasjon som vil være godt rustet til å løse utfordringene i dette prosjektet, sier Anders Høiback, prosjektsjef i Isachsen Anlegg.

Les mer om prosjektet på: https://nyhetsrom.bymiljoetaten.no/thorvald-meyers-gate/
Les mer om Trikkeprogrammet på: www.fremtidensbyreise.no

Disse skal oppgradere Thorvald Meyers gate.F.v. prosjekteringsleder og fungerende prosjektleder Alena Bakkan,påtroppende prosjektleder Linda Mørk og assisterende prosjektleder Katarina Young i Bymiljøetaten, prosjektleder Knut Håkon Berglia i Isachsen AS, prosjektsjef Fridtjof Myhrene i Steen&Lund og prosjektsjef Anders Høiback i Isachsen AS.Foto: Bymiljøetaten