Nytt studie på Vea

Ønsker du å lære litt om historiske gartnerfag?

Oppstarten av korte utdanningsmoduler innen i  Hageplantenes historie samt Hagekunstens historie ble på kort tid fulltegnet. Nå kan du også ta en kort utdanning i historiske gartnerfag.  Søknadsfrist 1. juni.

 Studiet er en unik mulighet for de som jobber i historiske hager, er interessert i hagekunst eller håndverkere til å lære mer, til å utforske og forstå den rike historien bak hagekunsten og hvordan den kan bevares og videreføres for kommende generasjoner.

Denne korte utdanningen gir muligheten til å dykke dypere inn i håndverket ved å anlegge og vedlikeholde historiske hageelementer, inkludert alt fra steindekker og murverk til trapper, metall- og trekonstruksjoner, samt ulike former for vannanlegg.

I løpet av studiene vil studentene lære om bruken og betydningen av ulike materialer som grus, stein, murstein, tre og metall i historisk kontekst.

Oppstart: august 2024

Søknadsfrist: 1. juni 2024