PRAKTISK KURS I OVERVANNSHÅNDTERING VED NMBU

"REGN" OVER MODELLBYEN: Veileder Kim Paus (til venstre) ved NMBU bruker nedbørssimulatoren Trygve Grobstok Skjeseth har laget i undervisning og på kurs. Over nyttår vil også elever på videregående skoler få anledning til å se hva som skjer når vannet fosser ned i byene – og prøve å lede det slik at det gjør minst mulig skade.

Nyttig hjelpemiddel til å forstå overvannshåndtering

Publisert

Hvordan kan man unngå oversvømmelser og fulle vannrør når regnet høljer ned i byene? Trygve Grobstok Skjeseth laget et demonstrasjonsanlegg som en del av sin mastergradsoppgave.  

– Teori er litt kjedelig, bedre å vise det i praksis, syntes mastergradsstudenten. Sammen med veileder og Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) laget han en fysisk modellby med nedbørssimulator.  

Ideen kom fra veilederen hans i faget Vann og teknikk; Kim Paus. Han er begeistret for resultatet: 

Naturbaserte tiltak

 – Dette er et supert hjelpemiddel til å formidle og forstå hva som skjer ved fremtidens styrtregn. Utfordringene i byene er jo at det mange tette flater, lite natur og for liten plass til overvann – både i rørene og i byrommene, sier Paus. 

Når man setter i gang modellen og lar regnet falle ned på modellbyen ser man hvordan vannet bremses og infiltreres ned i de grønne takene og regnbedene. 

Utfordringene i byene er jo at det mange tette flater, lite natur og for liten plass til overvann – både i rørene og i byrommene.

Kim Paus ved NMBU

– Nedbørsimulatoren gir et veldig visuelt inntrykk av hvordan naturbaserte tiltak kan bidra til å avlaste avløpssystemet ved å infiltrere og håndtere det lokalt, sier Trygve. Han bruker modellen i undervisningen i vassdragsplanlegging og VA-systemer. NMBU har også holdt flere kurs hvor nedbørssimulatoren har vært sentral.  – Vi planlegger også til å åpne for elever ved videregående skole over nyåret. 

SVAMP: Det er de samme svampene på taket og i regnbedene.

  Overvanns-konkurranse

NMBU bruker modellen til å formidle overvannsrelaterte utfordringer i undervisningen og kursvirksomhet. Nylig hadde de besøk av juridisk avdeling i Norges vassdrag- og energidirektorat. Inndelt i tre grupper konkurrerte de om hvordan få best mulig effekt av grønne tak og regnbed. 

Ga dem fem millioner

 – Vi sa at ett regnbed kostet 1 million og ett grønt tak 300 000, og gav dem fem millioner kroner til rådighet. Gruppene valgte selv hvilke type tiltak som skulle plasseres hvor i modellen. Gruppen som fant en fordeling av grønne tak og regnbed som gav størst effekt og best klimatilpasning vant konkurransen. Det er imidlertid ikke til å stikke under en stol at utførelsen av tiltakene er minst like viktig som det å ha en god plan – dette gjelder i virkeligheten så vel som i modellen.

 Modellen skal nå videreutvikles med flere forskjellige typer naturbaserte løsninger og skal bli i stand til å formidle flere relevante utfordringer og muligheter knyttet til overvann og klimatilpasning.

Trygve Grobstok Skjelseth

 Trygve Grobstok Skjeseth (27) har fått jobb som rådgiver i Multiconsults avdeling for vann og avløp og samferdsel. Under studietiden på NMBU arbeidet han som øvingslærer i fluidmekanikk. Han kommer fra Hamar og valgte vann som fag i et studium som fører fram til tittelen sivilingeniør fordi «vannrelatert problematikk blir stadig viktigere i samfunnet vårt».