Nye fag på Norges grønne fagskole – Vea

Nye fag på Norges grønne fagskole – Vea

Tekst: Eva Alnes Holte.

GRØNT ER SKJØNT!  Fra høsten 2022 kan du studere Grønn helse eller Planteinstallasjoner i innerom på Norges Grønne fagskole – Vea. (Foto: Dorte Finstad)

Utemiljø kom i skade for å skrive gale søknadsfrister i forrige utgave av bladet.

Riktige søknadsfrister for fagskolen i år: 20. april kl. 14.  Søknadsfrist for videregående utdanning innen gartner og blomsterdekoratør (tilbud til voksne): 1. mars.

 Norges grønne fagskole – Vea – varter opp med to ferske studier fra høsten av: Planteinstallasjoner i innerom og Grønn helse.

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Planteinstallasjoner i innerom

Studiet er to-årig og en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker en spisskompetanse på tropiske planter og hvordan de kan brukes for å skape trivsel og estetiske uttrykk i innendørs. I tillegg til økt planteforståelse og kunnskap om hvilke behov de ulike plantene har, får du kompetanse på å designe, etablere og skjøtte planteinnredninger.

Mennesker og interiør

Planteinstallasjoner i innerom gir yrkesrettet kompetanse på høyere nivå. Etter studiet skal du være i og i stand til å skape helhetlige, bærekraftige planteinstallasjoner, tilpasset rommets muligheter og kundens behov. Dette innebærer innsikt i ulike standarder og forskrifter, slik at både mennesker og interiør blir ivaretatt. Sentralt er valg av planter og design av plantekonsepter tilpasset rommets uttrykk og vekstforhold. I tillegg omhandler studiet det å planlegge planteprosjekter, selge dem inn, etablere, drifte og skjøtte planteinstallasjoner i inne-rom.

Oppbygging av studiet

Studiet er delt inn i syv emner, hovedvekten ligger på det grønt-faglige og kreative, men studentene skal også lære om økonomistyring og prosjektledelse, salg og markedsføring.

Det blir gjennomført praktiske undervisningsøkter på Vea eller ute i yrkesfeltet samarbeid med bransjen. I løpet av studiet skal studentene gjennomføre 25 dagers praksis.

Etter endt studie får du tittelen fagtekniker planteinstallasjoner.

Grønn helse

Faget Grønn helse er en to-årig høyere yrkesfaglig utdanning for deg vil jobbe med mennesker og det grønne. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid. Dette er utdanningen for deg som for eksempel har bakgrunn fra helsefag, barn- og ungdomsarbeider, aktivitør og gartner.

Sansehager

Utdanningen gir deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid. Det kan være tiltak ovenfor mennesker i et helsefremmende og forebyggende perspektiv, eller et rehabiliteringsperspektiv. Du vil lære om og kunne skissere ulike typer hager som f.eks. sansehager, skolehage, rehabiliteringshage og bruke hagen og naturen i helsefremmende aktiviteter.

Barn, unge og eldre

Dette kan være innenfor fagfelt som eldreomsorg, demensomsorg, hverdagsrehabilitering, i arbeid med barn og unge eller innenfor psykisk helse eller rehabilitering ved institusjoner. Studiet vektlegger menneskets ressurser og behov for å utføre meningsfylte aktiviteter i et ute- og innemiljø hvor natur og planter er sentrale elementer. Opphold i naturen oppfattes av mange som restituerende og helende. Det kan ha en betydning for livskvalitet og innvirke på både fysisk og psykososial helse.

Studiet passer for deg som er gartner og ønsker å jobbe med mennesker, som jobber innen helsefag, med barn og ungdom eller er aktivitør.

Klikk her for mer informasjon om studieavgifter med mer for begge studiene.