Norsk betongstein fjerner NOx fra lufta

Norsk betongstein fjerner NOx fra lufta

De norske betongsteinprodusentene tilbyr nå overflatebehandlet belegningsstein som fjerner miljøgiften NOx fra lufta. Dermed kan betong bli kvitt noe av sitt miljøversting-stempel.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Aaltvedt og Asak Miljøstein

Siden det kreves sement for å lage betong, er belegningsstein og betongheller ofte blitt vurdert som et dårligere miljøvalg enn naturstein. Sementproduksjon gir store utslipp av CO2, og planene om CO2-rensing ved sementfabrikkene er ikke satt ut i livet ennå.

De tre norske betongprodusentene Aaltvedt, Asak Miljøstein og Multiblokk har imidlertid en annen løsning som gjør at betongstein ikke kommer så dårlig ut miljømessig: En overflatebehandling som reduserer innholdet av den giftige gassen NOx til lufta.

I tillegg må det trekkes frem at betongstein i all hovedsak produseres lokalt i Norge, mens naturstein ofte er importert fra India og Kina.

Tilsetter væske i betongen

Heller med NOx-reduserende overflate er glimrende å bruke der det er mye folk som oppholder seg.
Heller med NOx-reduserende overflate er glimrende å bruke der det er mye folk som oppholder seg.

– Vi påfører en spesiell væske på belegningsstein og heller som tilsettes direkte i betongblandingen. Dette fungerer slik at når stoffet kommer i kontakt med sollys, suger det til seg NOx. Dette skilles så ut som ufarlige nitrater, og blir som et slags salt som vaskes bort med regnet, forklarer Knut Arne Aaltvedt i Aaltvedt AS.

Nitrogenoksid, eller NOx, er en kjemisk forbindelse av oksygen og nitrogen som dannes ved at disse reagerer med hverandre under forbrenning ved høye temperaturer. Som oftest ved forbrenning av drivstoff som olje og diesel.

Det å puste inn NOx er svært skadelig for helsa og kan gi alvorlige luftveissykdommer. Det er dette som gjør at noen norske byer har innført kjøreforbud for dieselbiler på enkelte vinterdager med mye luftforurensning.

– Ved å bruke NOx-reduserende behandling kan vi bidra til grønnere byer. Vi tilsetter dette i produktene ved behov, eller hvis kunden etterspør. I og med at dette kun fungerer i sollys, er det for eksempel ikke noe poeng å bruke det på stein som skal ligge der det kun er skygge, sier Aaltvedt.

ClearNOx som standard

Også konkurrenten Asak Miljøstein har en løsning for å fjerne NOx fra lufta. De kaller det Asak ClearNOx, og har begynt å bruke dette som standard på alle sine gangbaneheller. De har blant annet levert NOx-reduserende heller på den nybygde Rustad skole i Ås (se bilde øverst på siden).

Multiblokk AS har også NOx-reduserende overflate på flere av sine gangbaneheller og andre produkter, de kaller det Aktiv overflate. Ved hjelp av nanoteknologi hindrer overflaten også at det kommer grønske.

Men er dette bare «snake oil» eller virker det faktisk? Ifølge regnestykket til Asak Miljøstein slipper en vanlig bil 1 kg NOx pr år. Med deres NOx-reduserende behandling skal 50 m2 dekke klare å fjerne 1 kg NOx i året – eller utslippet fra én bil.

Om dette er nok til å forhindre sykdom må andre eksperter svare på, men det kan i hvert fall ikke skade. Typiske bruksområder kan være fortau og gangveier i trafikkerte strøk, der mange mennesker oppholder seg.

LES OGSÅ: Permeable dekker gir tidligere frostfritt underlag

Mer miljøvennlig enn asfalt

Knut Arne Aaltvedt synes også flere entreprenører og oppdragsgivere burde få øynene opp for belegningsstein som alternativ til asfalt.

– Asfalt blir ofte sett på som et billig alternativ. Men hvis du regner på det, kommer ikke alltid asfalt lavest i pris. Asfalt tåler ikke like mye trykk som betongstein, det er for eksempel aldri asfalt på rullebanen på en flyplass. Hvis du legger asfalt på en plass der det kjører mye tung trafikk, må den skiftes etter få år, mens belegningssteinen kan ligge i årevis. Asfalt er dessuten et oljebasert produkt, og slike kommer ikke bra ut i miljøregnskapet.

LES OGSÅ: Endelig – en miljøvennlig kunstgressbane