– Neste sommer står kanskje ny fabrikk klar
– Statsforvalteren misforstod fullstendig, sier Tore D. Carlsen som nå er glad for at søknaden hans om å lage et nytt produksjonsareal for jord endelig er innvilget. (Foto: Privat)

– Neste sommer står kanskje ny fabrikk klar

Kommunen gikk god for det, men Statsforvalteren hadde innsigelser til søknaden fra
Tore D. Carlsen i Maskin og Utemiljø på Mysen om sirkulær utvikling fra ubearbeidet hageavfall til førsteklasses kompost-jord. Nå har Statsforvalteren omgjort innsigelsene til søknaden, selv om det ikke akkurat var med tommelen opp.

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Flere

– Statsforvalteren trakk ikke sine innsigelser, men sa at hvis kommunen selv kunne gå god for det vi har planlagt så ville de ikke forfølge innsigelsene videre. Med andre ord sa de at hvis kommunen syntes det var OK, så fikk det være OK fra dem også, sier en lettet Tore D. Carlsen

Innsigelsene fra Statsforvalteren gikk ut på at de mente kunnskapsgrunnlaget ikke var tilstrekkelig til å vurdere virkningene av planen opp mot nasjonale føringer for jordvern.»
– Det er respektløst, sier Carlsen til lokalavisen Smaalenes Avis ifølge NAML.
Han mener det er åpenbart at Statsforvalteren ikke har satt seg godt nok inn i planen.

– Statsforvalteren har misforstått

– De tror vi skal grave ut jorden dypt nedover og selge den, men svaret er at vi skal lage et nytt produksjonsareal hvor vi skal produsere én meter kompostjord ovenpå per år. I stedet for å ta kontakt med oss og be om et møte så er det lettere å lage en innsigelse mot prosjektet. Dette lager masse problemer for oss, sier Tore D Carlsen til avisen.
I april i år godkjente politikerne i Indre Østfold kommune – etter en lengre politisk prosess – Tore D. Carlsens søknad om å omregulere 12 dekar av eiendommen hans fra landbruk-, natur- og friluftsområde til næringsområde for å utvide jordfabrikken til NorgesJord.

Nå har både Indre Østfold kommune og Statsforvalteren sagt ja til et nytt produksjonsareal for kompostjord i Indre Østfold. (Foto: NorgesJord).

MDG og bransjen heier på Tore

– Fra politisk hold har vi fått masse skryt for et svært godt gjennomarbeidet reguleringsforslag. Det ble også støttet av MDG, som anså jordfabrikken som et viktig klimatiltak, sier han.

Også bransjen heier på ham:

Daglig leder Stein Wikholm hos Anleggsgartnermester Wikholm AS i Bergen ga Tore D. Carlsen sin fulle støtte.

– Det Tore D. her prøver å få til er sirkulærøkonomi og bærekraft i praksis, og det er rart hvis den viktigste oppgaven til det offentlige skal være å hindre slike initiativ. Når vi skal bygge om byene våre til å tåle både tørkeperioder og ekstremnedbør trenger vi nye jordtyper som både kan lagre vann, lede vann og gi gode vekstforhold for trærne, sier Wikholm og forteller at de har brukt NorgesJord i tilknytning til Bybanen.

– Dette er ikke et produkt som lager seg selv. Som bransje er vi avhengig av at noen påtar seg å lage de rette blandingene, og at det offentlige tilrettelegger for en slik produksjon. Tore D. har et brennende engasjement for jord, men det hjelper lite om han ikke også har tilstrekkelig med arealer til å produsere jorden byene våre trenger. I mitt hode er alt ved dette prosjektet riktig.

Helt i tråd med det grønne skiftet

Også anleggsgartnermester og fagansvarlig Bjørn Aakerholt i NAML støtter Tore D. Carlsen i denne saken.

– NorgesJord omskaper hageavfall til nye arbeidsplasser og til jord som storbyene trenger for å kunne ta unna overvann. Dette er helt i tråd med det grønne skiftet, og helt i tråd med tankegangen som er rådende på tvers av hele bransjen vår. Vi trenger ildsjeler som Tore D. Carlsen, og ikke minst trenger vi produktene han har utviklet.

– Kompostering og mellomlagring av jordfraksjoner er arealkrevende. Fordelen med den nære tilknytningen til den øvrige næringsvirksomheten til Tore D. Carlsen vil være kort persontransport, nærhet til kompetanse og gode muligheter for vekseldrift, slår han fast.