Nå skal begravelser blir mer miljøvennlige

Nå skal begravelser blir mer miljøvennlige

Kranser og kistedekorasjoner til begravelser medfører en stor andel restavfall etter at seremonien er over. Nå går Gravferdsetaten i Oslo sammen med blomsterkjeden Mester Grønn om å gjøre sorgbinderi 100 prosent nedbrytbart.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Gravferdsetaten i Oslo

Blomster til begravelser blir brukt for å hedre den avdøde og vise omsorg for de pårørende, og er med på å skape en vakker ramme rundt en trist anledning. Men når seremonien er over medfører kranser og kistedekorasjoner en stor jobb med å sortere avfall, og mye restavfall.

Plast, ståltråd og silkebånd

Større sorgbinderi som kistedekorasjoner, kranser og hjerter, utføres med en binderiteknikk som krever et underlag for å få ønsket form og utførelse. Hittil har disse underlagene vært laget av plast, og det brukes plasttråd eller ståltråd for å feste blomster og silkebånd. Til enklere bårebuketter brukes det også ofte plasttråd og ståltråd for å binde opp bukettene.

Dette fører til at gravferdsmyndighetene rundt om i landet får ansvar for en stor sorteringsjobb i etterkant av gravferdsseremoniene, og de sitter igjen med en stor andel restavfall. I tillegg ødelegges komposteringsutstyr av ståltråd og plasttråd som er vanskelig å få plukket ut av produktene.

Pålagt å sortere

Årlig gjennomføres det rundt 3700 gravferder i Oslo, hvorav 20 prosent er kistebegravelser.
Etter bisettelsesseremonier er begravelsesbyråene i Oslo pålagt å sortere i fraksjonene planteavfall, plast, papir og restavfall.

– Dette er et utfordrende og tidkrevende arbeid, sier avdelingssjef Erik Foss i Gravferdsetaten.

Mengden plastavfall og restavfall kunne vært redusert betraktelig dersom dekorasjonene var laget med komposterbart materiale. Fra Alfaset krematorium og kapellene på Vestre og Østre gravlund ble det i 2018 levert cirka 25 tonn restavfall og cirka 100 tonn grøntavfall til kompostering.

Mye av plasten og andre ikke-komposterbare materialer lar seg ikke sortere ut, og mye plast og planteavfall blir derfor også levert som restavfall.

Ved kistebegravelser legges blomstene på graven og ligger der til de er visne. Når blomstene fjernes er det nesten umulig å sortere ut plast og annet ikke komposterbart materiale, og mesteparten må leveres som usortert restavfall.

Store mengder restavfall

På landsbasis var det i 2018 rundt 40 800 gravferder, så det er snakk om store mengder restavfall totalt.

– Dette er bakgrunnen for at Gravferdsetaten i Oslo henvendte seg til Mester Grønn for å få hjelp til å utarbeide et plastfritt og mer miljøvennlig alternativ, sier Foss.

Som en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift har Mester Grønn ekstra fokus på å jobbe med miljøvennlige tiltak. Adm.dir. Erling J. Ølstad er glad for at Gravferdsetaten har tatt tak i denne problematikken, og sier det har vært nyttig med et samarbeide for å finne en bedre løsning.

– Etter to års arbeid er vi stolte av å kunne lansere sorgbinderi som er 100% nedbrytbart, samtidig som det tilfredsstiller kravene vi har til kvalitet, sier Ølstad.

Produktene kan nå lages på et underlag av naturmaterialene halm og mose. Mosen er restavfall fra moseproduksjon som ellers ikke ville blitt utnyttet. Blomstene festes til underlaget med naturtråd. Silkebånd til en siste hilsen er også laget av biologisk nedbrytbart materiale, og båndet festes til produktet med en trepinne. Det vil si at hele produktet kan komposteres.

¬– Det vil ta noe tid å få stor nok produksjon av nedbrytbare underlag til å dekke alle leveranser, men på sikt er målet at alt sorgbinderi Mester Grønn tilbyr skal være 100% nedbrytbart.

Les også: Thorvald Meyers gate får stein fra Kina