Søknadsfristen til Idrettens miljøfond nærmer seg

Haga Golfklubb i Bærum var en av 30 søkere som fikk støtte av Idrettens miljøfond i fjor. Klubben ble tildelt 100 000 kroner for sitt miljøarbeid hvor de særlig fokuserte på å håndtere avfall og søppel på riktig måte.

Millionstøtte til grønn idrett

Idrettens miljøfond gir økonomisk støtte til prosjekter som er med på å fremme bærekraftig idrett og redusere idrettens belastning på miljøet. Neste søknadsfrist er 31. mai. 

I fjor høst ga Norges idrettsforbund sammen med Sparebankstiftelsen DNB fem millioner kroner til bærekraftstiltak. Fondet støtter alt fra mindre idrettslag og arrangører til større idrettskretser og særforbund. Det er ingen øvre søknadssum, men minst halvparten av prosjektet må finansieres gjennom egeninnsats og/eller andre midler. 

  • Søkerne skal kategoriserer miljøprosjektet innenfor ett av disse områdene: 
  • Aktivitet/grønn omstilling
  • Anlegg
  • Avfallshåndtering
  • Energiforbruk og -effektivisering
  • Mat og servering
  • Transport og mobilitet
  • Utstyr, reparasjon og ombruk
  • Annet

Idrettens miljøfond støtter ikke tiltak rettet mot gummigranulat. 

Les mer om fondet og søknadsprosessen