Mer regn kan gi økte inntekter

Mer regn kan gi økte inntekter

– Klimaendringene vi opplever nå er en gylden mulighet for flinke anleggsgartnere. Nå må det bygges smartere for å håndtere vannmengdene.

Tekst og foto: Tore Fjeld

Tørres Rasmussen er grøntanleggsforvalter med gode nyheter. (Foto: LINK arkitektur)
Tørres Rasmussen er grøntanleggsforvalter med gode nyheter. (Foto: LINK arkitektur)

Det er grøntanleggsforvalter Tørres Rasmussen i LINK arkitektur som gir bransjen denne positive fremtidsutsikten.

– Når vi ser at det mange steder i landet blir flere vinterdager med regn enn med snø, må det tenkes nytt i forhold til hvordan uteområder skal utformes, sier Rasmussen.

Med andre ord: Nå har nytenkende anleggsgartnere virkelig en mulighet til å vise hva de kan. Fremtidens kunder vil kreve denne kompetansen og være villig til å betale godt for den.

Snø smelter sakte

Det er nettopp vannet som blir fremtidens problem i byene. Vann i form av snø er lettere å håndtere. Snøen vil jo smelte, men relativt sakte. Dermed klarer de gamle anleggene å ta unna vannet.

Noe helt annet er det når det samme vannet kommer som regn, og tvinger seg vei nedover mot elver og fjorder. I løpet av noen få timer.

LES OGSÅ: Vil lage ny steinalder i Norge

Nytt verktøy i mars 2020

Dette problemet er noe av det som blir detaljert beskrevet i en helt ny Norsk Standard for klimatilpasning som skal lanseres i løpet av mars 2020.

Blågrønn faktor er stikkordene og den nye NS-standarden er ment å være et verktøy for alle som er involvert i nettopp vann og vegetasjon. Det vil i praksis si de fleste anleggsgartnere.

LES OGSÅ: Brukerveiledning for blågrønn faktor i boligprosjekter i Oslo

Når styrtregnet fosser fram og ned, kan det fort bli slik – med store ødeleggelser lengre ned i dalen.
Når styrtregnet fosser fram og ned, kan det fort bli slik – med store ødeleggelser lengre ned i dalen.

Ta vare på trær og jord

Vi ba Rasmussen komme med et konkret eksempel på noe som vil være lurt å tenke på når fremtidige prosjekter skal planlegges:

– Ta vare på flere eksisterende trær og jordmassene rundt dem. Tenk også på hvordan terrenget formes, slik at mest mulig vann kan holdes litt igjen, før det går videre, sier grøntanleggsforvalteren.

I fremtiden må det tenkes nytt i forhold til å holde på og deretter sende vannet videre. Her fra Elsesro i Bergen. (Foto: LINK arkitektur/Hundven-Clements Photography)
I fremtiden må det tenkes nytt i forhold til å holde på og deretter sende vannet videre. Her fra Elsesro i Bergen. (Foto: LINK arkitektur/Hundven-Clements Photography)

Anlegg med flere funksjoner

Han trekker også fram et par eksempler fra utlandet hvor anlegg som i utgangpunktet brukes til sport, også får en dobbel verdi når styrtregnet setter inn.

• I København er det en skatepark som kan fange opp og holde på store mengder vann en god stund slik at det ikke fører til problemer med overvann i nærområdet.

• I Paris er det laget en fotballbane med tilsvarende dobbel-funksjon. Spark ball når det er tørt – la anlegget holde på vannet for å unngå flom når det er ekstremvær.