REKRUTTERINGSKONFERANSEN 2023

TOMMEL OPP FOR ANLEGGSGARTNERFAGET! Foran fra venstre: Tore D. Carlsen, daglig leder i Maskin og Utemiljø på Mysen , Trond Syverud Dietz, lærer i bygg- anleggsteknikk ved Mysen videregående skole og Merete Bellingmo, daglig leder i Norske Anleggsgartnere, miljø og landskapsentreprenører (NAML)

Med hjerte for anleggsgartnerfaget

Publisert Sist oppdatert

Aktørene som former og utvikler anleggsgartnerfaget møttes nylig på Norges grønne fagskole, Vea for å diskutere rekruttering til faget og fagets innhold. Noen skoler har god søkning, andre får veldig få elever og søkere. 

– Det er derfor noen utfordringer, men svaret er ganske klart, sier Merete Bellingmo, daglig leder i Norske Anleggsgartnere, miljø og landskapsentreprenører (NAML):

– For å kunne få nok søkere til skoleplassene må skole, bedrift og opplæringskontor ha fokus og legge ressurser inn i å promotere faget og skoletilbudet i den enkelte region og nærområdet til skolene.

Viktig møteplass

Til stede på konferansen var alle landets skoler med anleggsgartnerlinje, opplæringskontorer, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) samt NAML  med flere av sine medlemsbedrifter. 

– Dette er en viktig møteplass mellom de aktørene som former og utvikler anleggsgartnerfaget, sier Merete Bellingmo.  –Skolene får medvirket og delt sine erfaringer og utfordringer i samarbeidet eller faginnhold. Det er en arena for inspirasjon og problemløsning.

I år hadde konferansen fokus på fagskoletilbud og Vea og hvor aktuelt fagskoletilbudet er i videreutdanningen for anleggsgartnere. 

Magne Nyheim, faglærer på Vea, presenterte hvilke utdanninger og kurs Vea har for anleggsgartnerbransjen.

Kurs og utdanning 

Magne Nyheim, faglærer på Vea, syntes det var fint å kunne avholde årets rekrutteringsnettverk på Norges grønne fagskole som runder hundre år i år. Han presenterte hvilke utdanninger og kurs Vea har for anleggsbransjen. 

– Dette for at videregående skoler, opplæringskontor og de bedriftene deltar har god innsikt i hvilke muligheter som finnes for ulike videreutdanninger.

Vea og NMBU

 Vea og NMBU holdt også et innlegg sammen hvor fokuset var på hvordan yrkesfaglig og høyere utdanning utfyller hverandre, samarbeider og kompletterer mulighetene for videreutdanning for anleggsgartnere. 

Foreningen VG2 Anleggsgartner til Mysen vgs ved leder Tore D. Carlsen i Maskin og Utemiljø  holdt et innlegg om deres arbeid for å få opprettet ny anleggsgartnerutdannelse i Indre Østfold-regionen. 

Det var også satt av tid til faglig fordyping i fundamentering av dekker og løsning til ulike dekker. René Kierstein fra Veidekke og Stig Holterhuset fra Asak hadde et innlegg om dette. 

– Det er mye erfaring å hente som deles i dette nettverket. For de som er en del nettverket deles undervisningsmateriell og årshjul. I tillegg har NAML eget rekrutteringsmateriell til benyttelse for sine medlemsbedrifter, opplyser Merete Bellingmo.