Manglerud borettslag fikk pris for uteanlegg

Manglerud borettslag fikk pris for uteanlegg

Manglerud borettslag i Oslo vant OBOS Bærekraftpris – og én million kroner. Det flotte uteanlegget er laget av Hagespesialisten ved anleggsgartnermester Torgeir Koteng.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Ved Manglerud borettslag var det tidligere store problemer med overvann, og hele uteområdet var i praksis en «sump» etter regnværsdager. Da borettslaget skulle gjøre en større oppgradering av blant annet fasader, engasjerte de Hagespesialisten AS fra Nesodden til å lage et helt nytt uteanlegg.

Nytenking på flere plan

Borettslaget hadde som kjent et stort dreneringsproblem, og her valgte anleggsgartnermester Torgeir Koteng å tenke helt nytt.

Mens de tidligere strevde med vann i kjellere, ble vannet ledet bort og inn i et nytt, flott damanlegg med fossefall og koikarper.

Anlegget reduserer belastningen på det offentlige avløpssystemet. Samtidig er damanlegget blitt en naturlig møteplass med bord, utegrill og blomsterbed med insektvennlig vegetasjon.

LES OGSÅ: Fra dreneringsproblem til flott damanlegg

Gjenbrukte all jorda

Da det ble drenert rundt alle de 14 blokkene, valgte Hagespesialisten å gjenbruke gravemassene i anlegget, i stedet for å kjøre det bort, slik det vanligvis gjøres. Det ble heller ikke kjørt bort andre masser, men all jord på stedet er gjenbrukt.

Grillplass med faste griller som beboerne kan bruke når de ønsker.
Grillplass med faste griller som beboerne kan bruke når de ønsker.

I stedet for å grave ut anslagsvis 8000 kubikkmeter jord, for å erstatte dette med tilsvarende mengder tilkjørt matjord, har anleggsgartneren «laget jord på stedet».

Hovedproblemet med jorda som var der fra før var at den var veldig hard og tung, og dermed ikke bidro til dreneringen. Derfor ble det blandet inn sand, samt frest inn prydbark i det øverste jordlaget for å få bedre struktur på jorda. Det ble også laget kompost på stedet, med hageavfall fra borettslaget som råvare.

Ved å gjøre det på denne måten sparte Hagespesialisten 800 turer med lastebil. Ingen jordlass er kjørt bort, de har bare flyttet litt på massene for å skape et mer spennende terreng og bedre vekstforhold for plantene.

Disse søylene i granitt er blitt landemerker i det nye uteområdet.
Disse søylene i granitt er blitt landemerker i det nye uteområdet.

Har tenkt langsiktig

I juryens begrunnelse er det lagt vekt på både det som er gjort med uteanlegget og selve bygningene,

Borettslaget har rehabilitert fasadene og isolert med en type superisolasjon, slik at de nå tilfredsstiller nybyggkravet i TEK10. De har åpnet ventiler og luftekanaler som har gitt bedre inneklima.

Det er også lagt til rette for enklere avfallshåndtering med nedgravde avfallsbrønner.

Borettslaget har bygget 61 nye garasjer der alle har fått ladeboks til elbil. Takene på blokkene er omtekket og pipeløp er rehabilitert. Balkongene har fått nye rekkverk og innglassing.

– OBOS ønsker å øke innsatsen for å gjøre eksisterende bebyggelse mer bærekraftig. Denne prisen er et tiltak for å påvirke i positiv retning. 80 prosent av byggene vi skal bo i innen 2050 er allerede bygget. Langsiktige og målrettede tiltak bedrer miljøet, øker trivselen og er gunstig for økonomien.  Slike Kinderegg-tiltak ønsker vi å løfte frem til inspirasjon for andre, sier miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS. 

Solide benker og bord og løsninger som skal vare – det er den gjennomgående tanken bak hele uteområdet. I stedet for store områder med bare plen er det plantet busker som er mer lettstelte og bedre for insekter, fugler og mennesker.
Solide benker og bord og løsninger som skal vare – det er den gjennomgående tanken bak hele uteområdet. I stedet for store områder med bare plen er det plantet busker som er mer lettstelte og bedre for insekter, fugler og mennesker.

Fornøyde beboere

Styreleder i Manglerud borettslag, Morten Hermansen, sier til OBOS at han er stolt og glad for prisen.

– Det har sett ut som en byggeplass her i flere år, men nå nærmer det seg ferdigstilling. I mai ble nytt gress rullet ut, og ny lekeplass er i ferd med å bli ferdig. Det virker som beboerne setter stor pris på resultatet, nå som de også ser hvor fint det blir på uteområdene. Mitt råd til andre borettslag er å tenke stort og langsiktig, sier Hermansen.