Mangedoblet bruk av veisalt i Oslo

Mangedoblet bruk av veisalt i Oslo

I Oslo er det bred politisk enighet om å kutte ut miljøskadelig salting av veier. Men siden 2012 er bruken av veisalt fire- og femdoblet.

Det er sjelden at Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet er enige om politiske saker, men akkurat når det gjelder bruk av veisalt er de på like fot.

Frp og MDG enige

På det kommunale veinettet i Oslo ble det brukt 26.000 tonn veisalt og nær fem millioner liter saltlake sist vinter, skriver NRK. Det er godt dokumentert at salting av veier kan gi miljøskader, rust på biler og skader på asfalten.

– Jeg forstår ikke at det er nødvendig å bruke på så mye veisalt på veiene og fortauene, sier Frp-politiker Camilla Wilhelmsen, til NRK.

– Jeg skulle ønske vi greide å redusere saltbruken, sier fungerende miljø- og samferdselsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

Allerede i 2012 fikk MDG støtte fra et enstemmig byråd på et forslag om å fase ut veisalt. Men på grunn av vinterværet de siste årene har det vist seg vanskelig å gjennomføre i praksis.

Frp fremmer nå et nytt forslag i bystyret, om å erstatte salt med mer miljøvennlige alternativer.

LES OGSÅ: Thorvald Meyers gate får stein fra Kina

Underkjølt regn

Joakim Hjertum i Bymiljøetaten sier til NRK at flere vinterdager med temperaturer rundt null er hovedårsak til Oslo kommune salter så mye. Når det er for eksempel underkjølt regn, finnes det ikke noe alternativ til salt for å få trafikksikre veier.

Kommunen har for tiden et prøveprosjekt der vanlig veisalt – natriumklorid – blir erstattet av mer miljøvennlig natrumformiat. Problemet er at det er mellom ti og tjue ganger så dyrt og ikke smelter is like bra.

Grusing kan også være et alternativ, men da må det være et snø- og isdekke som grusen skal ligge på. På mange veier kan ikke Bymiljøetaten akseptere snø- og isdekke. Dette er i første rekke det kommunale hovedveinettet, som er på rundt 300 km.