Mål for Oslo: Ingen gate uten gatetrær!

Mål for Oslo: Ingen gate uten gatetrær!

Oslos ordfører Marianne Borgen har som mål at det i løpet av hennes ordførerperiode skal plantes 100 000 nye trær. Et ambisiøst mål om en grønnere by!

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld/Oslo kommune/Sturlason

Når du planter et tre er det vanligvis på grunn av ønske om skygge og skjønnhet. Men i et bysentrum spiller trær en viktig rolle på flere måter. I den kanadiske storbyen Toronto har de beregnet at verdien av trærnes økosystemtjenester har økt fra 28 til 55 millioner kanadiske dollar fra 2008 til 2019. Dette tilsvarer cirka 200 til 400 millioner norske kroner.

I Canada mener de at trær utfører viktige tjenester i byen, blant annet karbonbinding via fotosyntesen, energisparing på grunn av skyggegiving, fjerning av luftforurensning, fordrøying av vann og redusert avrenning.

Ønsker en grønnere by

I Oslo har byrådet fått mye pepper blant annet for å ha tillatt felling av 14 trær i Olav Vs gate i sentrum, samtidig som Miljøpartiet De Grønne har et uttalt mål om at det skal plantes 100 000 nye trær i Oslo innen 2030.

SV-ordfører Marianne Borgen er enda mer ambisiøs på vegne av Oslo enn MDG: I april sto hun på Norsk Trepleieforum sin årsmøtekonferanse og gjentok sin grønne visjon om å plante 100 000 trær i Oslo i kommende ordførerperiode.

– Den nye gatenormalen utarbeidet av Oslo kommune har mål som viser respekt for de grønne fagene og synliggjør viktigheten av naturbaserte løsninger inn i moderne byplanlegging. Oslo har blitt en millionby, og planleggingen av utearealene må tilpasses byen. Kunnskapen fra Oslo om bruk av trær i bymiljø fra Oslo vil være nyttig i alle norske byer i årene fremover, derfor anser vi i FAGUS høringen av ny gatenormal for å være av nasjonal interesse, sier Mari Myhrene, daglig leder i FAGUS (Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren).

Håndterer overvann

Bruk av trær spiller en stor rolle for håndtering av overvann, såkalt Lokal overvanns disponering (LOD), mikromiljø med tanke på sol, skygge og vindskjerming. Men trærne er også en del av historien vår, fra fortidens store skoger, treet er et bindeledd mellom fortid og nåtid. Trærne har i seg selv en spesiell betydning for folk. Trærnes form, lyd og lukt bidrar til å redusere stress og skape stimuli for sansene våre.

Presidenten i Norges Landskapsarkitekters Forening (NLA) Rainer Stange uttrykker det slik: «et  gatetre er som en «park på stett» og tar ikke mer plass en lyktestolpe, vi ønsker ingen gate uten et gatetre». Stange brenner for gatene som viktige byrom, da vi bruker gatene uansett vær og tid på året og døgnet. Det er også helt klart at det er en effektiv måte å  introdusere årstid, skjønnhet og noe levende inn i bymiljøet. For å endre gatene slik at de oppfattes som gode gater, hevder Stange at halvparten av gatesnittet bør være fortau eller grønt i forhold til kjørebanen. For å få dette til må det arbeides seriøst med nok jordvolum, lufttilgang og vann for en grønn gatetre-suksess!

LES OGSÅ: Grøntområder er viktig flomvern