Lysende sjøhest stiger opp av havet

”Sjøhest” er Calina Pandele Yttredals nyeste tilskudd i rekken av hennes lysskulpturer.  Utviklet med utgangspunkt i hennes forskning omkring lysets betydning for oss og bruken av lys og farge i samspill, er den med på å forme og påvirke omgivelsene.

Den er en kombinasjon av tredimensjonalt maleri, lyskunst, teknologi og natur, som er nyskapende både gjennom de valgte løsningene og gjennom de perseptuelle virkningene den genererer. Fem meter høy lysende “Sjøhest” stiger opp av havet ved Slemmestad Brygge, innviet under Factory Light Festival høsten 2017. Slemmestad ligger ved Oslofjorden og oppstod rundt sementproduksjonen, som ble nedlagt i 1989. Oppbevaringssiloene er fortsatt synlige på lang avstand og området er i sterk utvikling, med viktige mål mot år 2020. For Calina Pandele Yttredal var det viktig å skape et verk spesielt for stedet, og bidrar til å gi det identitet.

 

Kan styres av publikum

Ved å anvende spesielle maleteknikker og avansert lysteknologi har Yttredal skapt en lysskulptur som også er synlig på dagen, under alle forhold, og kan styres av publikum. De kontinuerlige lysforandringene som skjer i havet og på himmelen blir forsterket gjennom lysskulpturen, samtidig som de påvirker den tilbake. Tematisk er “Sjøhest” en del av Yttredals konsept “Korallrev, der nytt liv blir skapt”. I en tid når vi hører at mange planteog dyrearter står i fare for å forsvinne, retter kunstneren blikket mot korallrev, sårbare økosystemer, truet av stormer og av menneskelig aktivitet, men hvor det samtidig nytt liv skapes og arter bevares. Et økosystem som har evne til å tilpasse og fornye seg. Blant ulike typer planter, dyr og andre organismer, finner vi også sjøhester. Vi tenker vanligvis at de forekommer i tropiske farvann, men ved global oppvarming kan de flytte på seg og søke mot kaldere strøk. De nordiske korallrevene såkalt kaldtvannskoraller, er størst i verden, vi finner dem på mange steder langs kysten vår, fra Hvaler til Vest-Finnmark. Og det viser seg at flere arter sjøhest er blitt observert i norsk farvann.