Løsningene ligger i naturen
LURT: Åpningen av Hovinbekken har skapt et nytt rekreasjonsområde i Oslo. Gjenåpning av bekker kan bidra til bedre håndtering av overvann, forbedret vannkvalitet og legge til rette for naturmangfold (Foto: Isabel Seiffert-Dähn).

Løsningene ligger i naturen

Naturbaserte løsninger kan i høy grad være med på å motvirke klima- og miljøkrisen i Norden.

Men for at slike løsninger skal tas i bruk, trenger vi tydelige politiske prioriteringer, bedre styring, felles standarder og bedre finansiering, heter det i en ny forskningsrapport fra Nordisk Ministerråd.

Eksempler på naturbaserte løsninger er grønne områder og regnbed i byer som absorberer regnvann og dermed hindrer store oversvømmelser ved kraftige regnskyll. I tillegg gir de leveområder for ulike arter og rekreasjon for menneskene, heter det i en pressemelding om rapporten.

Bak rapporten står en rekke nordiske land og institusjoner – blant annet NIVA – Norsk institutt for vannforskning.

De viktigste årsakene til tap av naturmangfold er endringer i arealbruk og et mer intensivt landbruk. I tillegg kommer klimaendringene.

Ivareta natur og artsmangfold

Såkalte naturbaserte løsninger (NBS) er basert på naturens egne funksjoner, enten ved å ivareta eller restaurere økosystemer eller å imitere naturlige funksjoner, skriver NIVA i en omtale av rapporten. Løsningene skal både hindre klimaendringer eller bidra til klimatilpasning og ta vare på naturen og mangfoldet av arter.

I de nordiske landene øker både kunnskapen om og bruken av slike løsninger.

– Vi ser fortsatt flere utfordringer, men også store muligheter, for å bruke naturbaserte løsninger til å redusere og tilpasse oss klimaendringene, beskytte naturmangfold og ivareta samfunnsbehov, sier prosjektleder Leonard Sandin.

Nødvendige tiltak

Gjennom arbeidet med rapporten har forskerne kartlagt forskningsprosjekter på naturbaserte løsninger i Norden i dag. Basert på gjennomganger av faglitteratur, rapporter og styringsdokumenter i de nordiske landene, har forskerne også formulert en rekke anbefalinger for å styrke arbeidet med naturbaserte løsninger.

Blant de viktigste tiltakene er:

– Tydelige politiske prioriteringer for å integrere naturbaserte løsninger i politikk og praksis
– Tilpasning av institusjonelle strukturer, prosedyrer og politiske virkemidler på alle styringsnivåer er avgjørende for å styrke arbeidet med å implementere naturbaserte løsninger
– Bedre finansieringskilder for naturbaserte løsninger
– Felles standarder for naturbaserte løsninger, samt langsiktig overvåking og bedre kost-nytte-evalueringer
– Styrking av kunnskapsgrunnlaget i alle faser av NSB-prosjekter.