Leverer full pakke
Grunnleggeren Karl Kristoffer Nordby er arbeidende styreleder og driftsleder i selskapet. – Pappa er relativt engasjert ja, konstaterer datteren Helga. (Foto: Eva Alnes Holte)

Leverer full pakke

Det hele begynte med skogsdrift for 33 år siden. Siden har det «ballet på seg», som Helga Kristine Nordby Vik uttrykker det. I dag leverer familiebedriften Nordby Maskin uteanlegg for offentlige rom og store boligprosjekter samt infrastrukturbygg.

Tekst: Eva Alnes Holte

– Vi tar som regel på oss totalansvaret for det vi leverer, sier daglig leder Kristian Tangen.

Familiebedriften

Vi treffer Helga og Kristian på tunet foran arbeidsplass og familieboliger. I det store gule huset med utsikt over hele bygda bor Helgas bror, i et mindre rødt hus ved siden av bor faren deres, begge engasjert i driften av Nordby Maskin. Firmaet har vokst så mye at det ikke lenger er plass til alle i kontorbygningen slik at en brakkebygning må brukes til ekstrakontorer frem til nytt kontorbygg er ferdig i løpet av sommeren.

Helga Nordby Vik er vokst opp med familiebedriften nesten vegg i vegg med barndomshjemmet. Mangen sommerferie ble tilbrakt med jobb i pappas bedrift. Senere tok hun bachelor i økonomi. I dag driver hun med kalkulasjon i Nordby Maskin.

– Hos oss er det alltid korte veier mellom produksjon og administrasjon, mellom de forskjellige ansvarsområdene, sier Helga Nordby Vik.

Fleksible ansatte

Nordby Maskin er som oftest hovedentreprenør i prosjektene de påtar seg – innimellom også underentreprenør i større leilighetsprosjekter.

Bedriften utfører komplette anlegg fra planlegging til ferdigstilt etableringsskjøtsel.

– Hos oss er det alltid korte veier mellom produksjon og administrasjon, mellom de forskjellige ansvarsområdene. Vi har hele verdikjeden i eget hus og folka våre er fleksible og trår til der det trengs. Vi har ikke noen skarpe skillelinjer mellom profesjonene, dette gjør at alle får drive mer med det de synes er moro, forteller Nordby Vik.

Rett person på rett sted

Kristian Tangen tror fleksibiliteten kan være en av grunnene til at det er lite gjennomtrekk i bedriften.

– Vi har relativt få som slutter og lavt sykefravær, sier han.

– Det jobber mange flinke folk her, men vi får aldri tak i for mange flinke folk. Derfor satser vi på opplæring, vi tar inn lærlinger og jobber aktivt for å tiltrekke oss de beste. Nordby Maskin legger mye til rette for de ansatte. For eksempel er vi opptatt av å ha rett person på rett sted og opptatt av at alle skal føle at de mestrer den stillingen de har.

Vann og avløp

Utvendig vann og avløp er det største satsningsområdet til Nordby Maskin. Bedriften har spesialisert seg på å utføre større VA-anlegg som totalentrepriser der de tar på seg både prosjektering og utførelse.

– Dette gjør at oppdragsgiver får en mindre krevende administrativ jobb. Siden vi har prosjektering i egen organisasjon, så får vi tett dialog mellom prosjekterende og utførende, påpeker Helga
Nordby Vik.

ROMSÅSPARKEN : Ny akebakke, lekeområde og turområde skal være på plass innen 1. juni. Parken skal fornyes i anledning tiårsjubileet for Jessheim by. (Foto: Monica Granhaug/Nordby Maskin.)

Borrer seg til røra

Hun forteller at de både graver på tradisjonell måte og har flere rigger for styrt boring, utblokking og gjennomslåing.

– Dette gjør at vi alltid kan løse utfordringer til det beste for prosjekt, miljø og oppdragsgiver. Helga må smile litt: bedriften har en maskinpark på 70 gravemaskiner så det mangler ikke på graveredskap.

– Men der det er mulig så gir det god miljøgevinst og mindre forstyrrelser for beboere dersom vi kan bore i stedet for grave.

Nordby Maskin produserer og selger egne jordprodukter. (Foto: Nordby Maskin)

Jordsalg

Nordby Maskin håndterer store mengder jordmasser årlig. De ønsker at mest mulig av massen skal gå til gjenbruk i eksisterende eller nye prosjekter.

– Vi prøver å øke jordsalget vårt, sier Kristian Tangen. – Anleggsjord er vårt mest miljøvennlige alternativ med 100 prosent gjenvinning.

Bedriften som en gang startet som beskjeden skogdrift, har med årene vokst seg til å bli en virksomhet som bygger og leverer nesten alt som tenkes kan utendørs: grunnarbeid, vann og avløp, infrastruktur, anleggsgartnerarbeid, betongarbeid, gjenvinning og jordproduksjon.

Flere artikler: