Leker av havplast

Leker av havplast

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Ogoori

GODE HJELPERE:  Ogoori rydder opp langs kysten vår. (Foto: Ogoori)

Norsk Lek og Park vil lage leker og treningsutstyr av havplasten som plukkes opp i nærområdet.

Selskapets hovedkontor ligger i Førde i Sveio kommune. Sveio har bare fastlandsgrense til Rogaland og grenser ellers i sør til Haugesund og Tysvær, over fjorden i vest til Bømlo og over Ålfjorden i
øst til Vindafjord.

Plukker havplast på stranda

– Vi lever og bor ute ved havet, sier Sara Åberg som forklaring på hvorfor de ønsker å gjøre noe nyttig med plasten som driver inn på land. 

– Vi ser problemet hver dag og ønsker å vare en del av løsningen.

Norsk Lek og Park tok kontakt med Ogoori – et selskap etablert av miljøaktivisten Rune Gaasø i samarbeid med møbelprodusentene Vestre og Ope – som holder strendene frie for plastsøppel.

VED HAVET: – Vi lever og bor ved havet. Vi ser plastproblemet hver dag og ønsker å være en del av løsningen, sier Sara Åberg i Norsk Lek og Park. (Foto: Privat)

Testing i Tyskland

Norsk Lek og Park leier havplasten fra Ogoori som haiker ned til Polen på trailere som likevel skulle den veien med andre varer.  Der skal plasten testes for toksiner og plater skal støypes. 

– Etterpå haiker de tilbake til vår fabrikk der vi skal teste holdbarheten for å se om de kan brukes til godkjente lekeapparater for barn. Reglene for produktene våre er svært rigorøse så alt må testes grundig, sier Åberg.

 Går platene gjennom testen, skal design og konstruksjon utarbeides og apparatene testes i vårt klima.

 Holder de de på Vestlandet – ja, da kan de stå overalt. Ting tar tid, men gode intensjoner skal aldri ødelegges av hastverk.

Søppelet til strands og vanns er stygt og kan være farlig for oss alle.  (Foto: Ogoori).

Ikke for salg – aldri mer søppel

Lekeapparatene er kun til utleie. Norsk Lek og Park garanterer gjennom Ogoori et lukket kretsløp som hindrer tap av plast til naturen igjen. Når apparatene skal skiftes ut tar de dem in igjen og plasten brukes videre i andre produkter.

– Systemet er slik at for hver kilo plast man leier, besørger vi sammen med Ogoori at samme mengde marint avfall ryddes opp, hvert år! 

Plasten skal aldri bli til søppel igjen.

Sara Åberg er begeistret for prosjektet: – Det er her snakk om en helsirkulær bærekraftideologi, en loop av goodness som aldri tar slutt, sier hun.