Ledige skoleplasser på Vea
Ledig plass på studie i anleggsledelse. (Foto: Norges grønne fagskole – Vea)

Ledige skoleplasser på Vea

Er du rask, kan du få en ledig studieplass i anleggsledelse eller sirkulærdisponering av vann på Norges grønne fagskole – Vea. Restplassene ble lagt ut i dag så her gjelder det å være først til mølla!

Tekst: Eva Alnes Holte

Begge studiene er på deltid over ett år. Studiet i anleggsledelse gjennomføres i Tromsø. Undervisningen i «Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs» foregår på Vea som ligger i Ringsaker kommune.

Anleggsledelse

Etter endt utdanning i anleggsledelse har du opparbeidet deg kompetanse innen administrasjon av anleggsprosjekter gjennom planlegging og koordinering av arbeidsprosesser, kontraktsoppfølging, kvalitetssikring, HMS-arbeid og personalledelse.

Bransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen i samfunnet generelt påvirker arbeidshverdagen til både bas, formann og anleggsledere.

Studiet bygger på- og erstatter MEFs mellomlederskole som har vært gjennomført og utviklet gjennom mange år. Anleggsledelse på 30 studiepoeng, gir formell kompetanse med vitnemål når studiet er bestått.

Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs

Vann fra nedbør og gjenbruk av vann fra husholdningene representerer en ressurs som per i dag utnyttes i liten grad. Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk, det vil si å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynlig vil bli et økende krav fra kommuner og utbyggere når det kommer til spillvann, slik man i dag ser på overvann.

Se egen artikkel om restplasser og opptak her.

Søknad gjøres via Samordna Opptak.