Lær å bruke stedegne masser

Lær å bruke stedegne masser

Ønsker du lære mer om hvordan du bruker stedegne masser i stedet for å fylle på matjord? Fagus arrangerer kurs i fagkunnskap om jord og masser 7. mars på Gjennestad.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Hasselfors Garden

Bruk av matjord er et aktuelt tema i forbindelse med klima-saken, og noe du som jobber med uteanlegg bør sette deg inn i. Matjord er som kjent en begrenset ressurs, men hvordan utnytter vi denne best mulig? Og er det riktig å beslaglegge dyrket mark for å bygge veier, varehus og uteanlegg?

Ikea gir opp byggeplaner

Nylig ble det kjent at møbelgiganten Ikea skrinlegger sine planer om å bygge nye varehus i Vestby, Danebu, Ålesund og Tromsø. Byggeplanene i Vestby har vært svært omstridte på grunn av at de ville legge beslag på et stort område som nå brukes til korndyrking. Ikea forsvarte seg med at matjorda skulle flyttes, men kritikerne mener det tar 30 år å få et jorde til å sette seg slik at det gir like gode avlinger. På seminaret 7. mars på Gjennestad videregående skole i Stokke blir det foredrag ved flere fagpersoner innen jord-feltet.

Jord og møkk som ressurs

Pensjonert forsker Agnar Kvalbein vil fortelle om jord og møkk som ressurs, og hvorfor det av og til går galt. Foredraget handler om jord, drenering, plantevekst, misvekst og klimaregnskapet. En annen jordekspert er Trond Haraldsen, forsker ved NIBIO. Han vil utdype mer om suksessfaktorer for jordflytting, flytting av «matjord» eller reetablering av jordsmonn, samt massehåndtering i anleggsvirksomhet – masseforedling, deponering og avslutning av deponier. Det blir også kortere innslag ved fylkesagronom Øystein Haugerud, Tom Inge Hole fra Lindum AS og Ingrid Indergaard fra Grønn Vekst Norge AS.