Over 5000 mangler lærlingplass

IKKE BARE PÅ PAPIRET: Med de nye reglene vil regjeringen tydeliggjøre at kravet om bruk av lærling ikke kan løses ved at en lærling bare er innom en kort tid i oppdrag. Her besøker næringsminister Jan Christian Vestre og kunnskapsminister Tonje Brenna lærlinger på byggeplassen til det nye regjeringskvartalet.

- La lærlingen få delta i arbeidet!

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår å stille strengere krav om bruk av lærlinger til bedriftene som jobber for det offentlige. Lærlingen skal i større grad være med på arbeidsplassen og delta i arbeidet.

 – Med de nye reglene vil vi tydeliggjøre at kravet til bruk av lærling ikke kan løses ved at en lærling kun er innom en kort tid i oppdraget, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Minst ti prosent, minst en person

 Hovedgrepet er å innføre et krav om at minst ti prosent og alltid minst en person av dem som deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten, skal være en lærling, når det er et særlig behov for læreplasser i lærefaget.

Det er i dag vanskelig for oppdragsgivere å vurdere hvilke bransjer som har et særlig behov og dermed når de må ha med lærlinger, heter det i en pressemelding fra Regjeringen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-skjerpe-kravene-til-bruk-av-larlinger-i-offentlige-oppdrag/id2991124/

Kunnskapsdepartementet ønsker å endre forskriften slik at et er tydeligere hva som ligger i vilkåret «særlig behov» for læreplasser.

 Flere krav til store oppdrag

Krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter ble innført i 2017, og dagens minstekrav er at én lærling deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten. Kravet gjelder i bransjer hvor departementet i forskrift har definert at det er særlig behov for læreplasser. Forskriften skiller ikke i dag på store og små oppdrag. Regjeringens forslag innebærer at kravene til bruk av lærlinger avhenger av oppdragets størrelse. I de store oppdragene vil dette føre til at kravene til bruk av lærlinger blir mer omfattende.

Fremdeles mangel på læreplasser 

 Det ble inngått 25 000 nye lærekontrakter i 2021–2022.Det er et historisk høyt tall. Likevel viser Utdanningsdirektoratets statistikk at om lag 20 prosent av søkerne ikke får læreplass.

 – Det er attraktivt å velge yrkesfag, og med regjeringas innsats for å få flere ut i lære vil det bli enda mer attraktivt. Ett av virkemidlene vi har for å sikre flere læreplasser, er å stille krav til bedriftene som jobber for det offentlige, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). 

Norge trenger flere fagarbeidere

– Norge trenger flere fagarbeidere og vi vet at sannsynligheten for å fullføre videregående opplæring med fagbrev er større når du får læreplass. Arbeids- og næringslivet gjør en kjempeinnsats for å sikre framtidens kompetanse, men potensialet er enda større, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

 – Endringene vi nå foreslår er et viktig steg i regjeringens arbeid med å utvikle en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser, sier Vestre.

Ut på høring

Forslagene til endringer i forskriften om lærlingklausuler sendes nå på høring og regjeringen mener det er viktig at endringene er godt forankret både hos arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonen.

– Vi vil bruke høringen aktivt til å samle innspill og ha dialog med partene i arbeidslivet om hvordan en ny lærlingklausul kan være gjennomførbar i praksis, samtidig som den ivaretar målet om å sikre enda flere læreplasser, sier Brenna.