Byggenæringens Innovasjonspris 2023

– For å få en endring i byggebransjen er vi nødt til å tørre å gjøre ting på en ny måte.

KVIST SOLUTIONS VANT INNOVASJONSPRISEN

Publisert Sist oppdatert

Bygg Reis deg i dag: Vinner av Byggenæringens Innovasjonspris ble Kvist Solutions for den skybaserte plattformen Init. ASAK Miljøstein og Ellingard Naturstein var blant de sju andre nominerte.

 – Årets konkurranse bekrefter at byggenæringa jobber godt med innovasjon for å tilpasse seg fremtidens behov og krav sier juryleder, Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Doga. I år som tidligere år har det vært vanskelig å velge mellom mange gode og ulike kandidater. 

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Doga.

– Kandidatene har alle vist et sterkt engasjement for en bærekraftig næring og fremtid. Med solide innovasjoner innen produktutvikling, prosessutvikling, design og teknologi løser de alle viktige problemstillinger,  sier juryleder Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

Vi bringer juryens uttalelser om kandidatene:

Vinner: Init fra Kvist Solutions AS

Init er en skybasert plattform for en enklere og mer effektiv miljøsertifisering. Det er det første komplette prosjektstyringsverktøyet for miiljøsertifisering i bygg- og eiendomsbransjen. Løsningen lar et et team samarbeid, analysere og gjennomføre miljøabisiøse prosjekter på en helt annen måte enn tidligere. Noe som gjør det superenkelt å planlegge, gjennomføre og forvalte miljøsertifikater.

 Asak FLYT fra Asak Miljøstein

Asak FLYT designet av Snøhetta, er et permeabelt dekke som består av tre sekskantede heller som håndterer overvann via infiltrasjon. De tre hellene utgjør et konsept som gir ulik grad av permeabilitet, avhengig av hvordan man setter de sammen og kombinasjonen av disse. Det er faktisk mellomrommet mellom hellene som gjør systemet funksjonelt, hvordan hellene møtes og hvordan de fungerer sammen.

https://www.youtube.com/watch?v=XX_4mSp8HqI

Respo Sirkulærterrazzo fra Ellingard Naturstein AS

Respo Terrazzo legger ”klassiske steingulv” i lokaler der det stilles krav til både skjønnhet og slitestyrke. Respo Sirkulærterrazzo bidrar til en mer bærekraftig byggenæring fordi tilslag som ellers blir transportert fra steinbrudd blir byttet ut med avfall som ellers ville blitt transportert til avfallsanlegg og dumpet. 

Bærekraftspanel fra VYRK AS

Bærekraftpanelet fra Vyrk er et nylansert produkt med mål om å være det mest bærekraftige panelet på markedet med et sirkulært livsløp, kjerne av returtre og som er blant de første panelene i verden som selges med en unik panteordning. Panelets kjerne er av resirkulerte trematerialer med en finért overflate.

SmartKalk Miljø fra Holte AS

SmartKalk Miljø er et verktøy som gjør det mulig på en enkel måte, basert på reelle produktegenskaper, å kunne kalkulere alle byggs miljøbudsjett før byggeprosjektet startes opp. Det er enkelt å se hvor i bygget de største klimagass utfordringene eksisterer, og det er enkelt å kunne velge alternative bygningsprodukter.

BEAst Supply 4.0 fra Byggstand

Prosjektet BEAst Supply 4.0 er et verdikjedeprosjekt der aktørene for første gang samarbeider om etablering, bruk og forståelse av digitaliserte dataelementer som er nødvendig for å uttrykke byggets miljøinformasjon. Prosjektresultatet vil bli dokumentasjon og kunnskap som kan legges til grunn for videre forretningsutvikling i bransjen. Denne dokumentasjonen og kunnskapen gjøres åpent tilgjengelig på Byggstand.no.

TØRN fra Tørn AS

TØRN er en markedsplass som selger varer byggevarehandelen ikke får solgt og tidligere har kastet. På Tørn selges 50 % av disse overskuddsvarene i løpet av en måned. Overskuddsvarer som tidligere støvet ned i byggevarehusene i årevis. Løsningen tar i bruk teknologi, data, markedsføring og samarbeid med flere partnere, slik at salgsprosessen for handelsaktørerene blir sømløs. Samtidig bidrar løsningen til at kjøperne finner nye, ubrukte overskuddsvarer til sterkt reduserte priser.

Byggebransjens nye elektrifiseringspartner fra Aneo Build AS

Aneo Build er en av de ledende aktørene innen elektrifisering av bygge- og anleggsplasser, og leverer en omfattende og skreddersydd tjenesteløsning som tilrettelegger for elektrifisering av bygge- og anleggsplasser. De tror på kraften av en totalleverandør av energiløsninger, og deres fleksible tjenestekonsept gjør det enkelt, oversiktlig og driftssikkert å elektrifisere.