Kronikk: Den ansatte er aldri en del av menyen

Publisert Sist oppdatert

Nå som julebordsesongen er i full sving, er det viktig med økt fokus på å forhindre og håndtere seksuell trakassering.

Enhver form for seksuell trakassering, enten det skjer på arbeidsplassen eller i andre sammenhenger, er helt uakseptabelt. Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Det kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, klåing, tafsing, berøring til overgrep. Julebordsesongen er en spesielt utsatt periode.

Alle skal føle seg trygge og respekterte

Seksuell trakassering er svært alvorlig og kan få store konsekvenser for den som blir utsatt. Man skal ta vare på de ansatte og skape et miljø der alle føler seg trygge og respekterte.

NHO Reiseliv, Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Fellesforbundet, Parat, KS og Virke lanserte første gang felleskampanjen «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering» i 2018. Målet med kampanjen er å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er, og bevisstheten om ansvaret de har. Dette har blitt et stort fokus i bransjen.

Gode rutiner hos de fleste, men ett tilfelle er ett for mye

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av NHO Reiseliv, sier seks av ti av NHO Reiselivs medlemsbedrifter at de har gode rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering, og at de ansatte har fått opplæring i hva de skal gjøre og hvilke rettigheter de har hvis de blir utsatt for seksuell trakassering. Syv av ti overnattings- og serveringssteder opplyser at de ha gode rutiner på plass, og åtte av ti utelivsbedrifter sier det samme.

Dette er gode nyheter, og viser at vi er på god vei, men det er fortsatt et arbeid å gjøre for å sikre trygge og positive arbeidsmiljøer. Tallet burde vært ti  av ti. Dette er ikke et område hvor vi kan nøye oss med "godt nok", og ett tilfelle er ett for mye. Det er viktig å kontinuerlig øke bevisstheten om dette problemet. Alle ansatte har rett til en arbeidsplass fri for seksuell trakassering.

Arbeidsgivers plikter

Som arbeidsgiver er du pliktig til å hindre og forebygge trakassering på arbeidsplassen. Enhver bedrift skal ha gode rutiner på plass, med en tydelig konsekvens, enkel varslingsprosess og ledere som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging. Implementering av tiltak som fremmer inkludering, ansvarlighet og gjensidig respekt både på arbeidsplassen og under sosiale arrangement, som julebord, er viktig. Ansvaret ligger selvfølgelig ikke bare hos arbeidsgiver. Vi må alle, uansett hvilken rolle vi har, være med på å skape en kultur der trakassering ikke tolereres.

– Set strek for seksuell trakassering

Vi må sette strek for seksuell trakassering på arbeidsplassen i julebordsesongen og gjennom hele året. Det handler ikke bare om å etterleve lover og retningslinjer, men også om å skape et miljø hvor alle ansatte trives og kan vokse. Arbeidsgiver må aktivt forme en trygg og respektfull arbeidskultur. Julebord skal være preget av glede og samhold, og alle skal kunne feire uten bekymringer. Vi må kollektivt sikre at arbeidshverdagen, og julebordene, er preget av respekt, verdighet og trygghet.

Hvem kan du kontakte hvis du er utsatt?

· Arbeidsgiver: Ansvar for forebygging og håndtering av trakassering på arbeidsplassen.

· Tillitsvalgt: Nærmeste kontakt i fagforeningen, kan gi råd og bistå.

· Verneombud: Sikrer et godt arbeidsmiljø, gir råd og tar opp problemer med arbeidsgiver.

· Fagforening: Eksperter på lovverket, kan representere i retten eller Diskrimineringsnemnda.

· Gratis rettshjelp: Tilbyr gratis rådgivning, f.eks. Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk).

· LDO: Gir råd om lovverket og veiledning i saker om seksuell trakassering.

· Diskrimineringsnemnda: Behandler saker om trakassering, lavterskeltilbud, gratis.

· Politiet: Ved alvorlige saker, kan anmeldelse vurderes.