Pressemelding fra Maskingrossisternes Forening

Kraftig nedgang i salg av anleggsmaskiner

Publisert

Året 2024 har startet med en nedgang sammenlignet med første kvartal i fjor. Man må tilbake til 2020 for å finne lavere salgstall på et første kvartal, skriver Maskingrossistenes Forening i en pressemelding.

 Nedgangen fra fjoråret er på 22,9 prosent Det er kun vekst gravemaskiner på belter, dozere, veihøvler og minidumpere.

Svak økning på nullutslippsmaskiner

 Salget av nullutslippsmaskiner har hatt en svak økning, og på grunn av sviktende salg totalt sett utgjør nullutslippsandelen 6 prosent i første kvartal. Bakgrunnen for økningen i nullutslippsmaskiner kan skrive seg til Statens Vegvesensambisiøse klimahandlingsplan hvor 80 prosent av drift- og vedlikeholdsproduksjonen skal skje med nullutslippsmaskiner og utbyggingsdivisjonen har signalisert at de fra 2027 skal ha nullutslippsmaskiner som kontraktskrav.

Stagnasjonen var ventet

 Agder Anleggsenter er for første gang med i statistikken med sitt maskinsalg, og det er av den grunn ikke bare endring i maskinsalget som påvirker tallene siste kvartal, presiserer direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad. Det er blitt én respondent ekstra i tallmaterialet, og dette betyr at den underliggende nedgangen er større enn det som vises i statistikken. Det var imidlertid ventet en stagnasjon og mulig tilbakegang også gjennom 2024, etter at 2023 endte på en stagnasjon fra 2022.

Mindre aktivitet i markedet

 Ved inngangen til 2024 meldte MGFs medlemmer at de forventet en stagnasjon eller svak nedgang i nysalget av maskiner i 2024. Først kvartal er derfor som forventet, og de fleste melder om at det er noe mindre aktivitet i markedet enn tidligere år.

 Leveransesituasjonen er stort sett grei, og utfordringene med leveransetider knyttet til pandemi og Russlands angrep på Ukraina ser ut til å ha løst seg. Men, med et svakt byggmarked og fortsatt ikke full aktivitet i anleggsmarkedet, er det ikke forventet vekst gjennom 2024. Vei og Anlegg – _Nordens største anleggsmesse - arrangeres på NOVA Spektrum (Norges Varemesse) 24. – _27. april, og det er forventet at flere av aktørene kommer til å ha økt salg under messeperioden. Dette kan ha noen innvirkning på andre kvartal.