Korona-krisen viser at vi trenger flere grøntområder

Korona-krisen viser at vi trenger flere grøntområder

Korona-krisen har vist at vi trenger flere og større grøntområder i nærheten av der folk bor, mener Mari Myhrene, daglig leder i FAGUS.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Etter de dramatiske tiltakene som ble innført torsdag 12. mars for å bremse spredningen av viruset Covid-19, har det kommet tydelig frem hvor viktig nærmiljøanlegg, stier og andre grøntområder er for folk, mener Mari Myhrene, som leder FAGUS – Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren.

Aldri vært viktigere

Mari Myrene er daglig leder i Fagus.
Mari Myrene er daglig leder i Fagus.

– Har nærmiljøanleggene vært viktigere for innbyggerne enn akkurat nå? Nærmiljøanlegg, stier og andre grøntanleggsområder er i bruk. Bruken vi ser i dag vitner om at de grønne områdene vi har nært bosteder er nødvendige, og underdimensjonerte, skriver Myhrene på Facebook-siden til FAGUS.

Spesielt i Oslo har debatten gått høyt om folk som ikke holder tilstrekkelig avstand til hverandre, ungdommer som spiller fotball og andre som ikke tar hensyn til smittevern. Da alle kommunale idrettsanlegg stengte i tre uker, ble det trangt om plassen i parker og friområder, og en utfordring å holde seg på den anbefalte to meters avstanden til andre mennesker.

God mental helse

FAGUS-lederen mener det er avgjørende viktig at byer og tettsteder planlegges slik at innbyggerne har tilgang til natur.

– Tilgang til parker og grønne utemiljø er avgjørende for god mental helse i alle våre samfunn. Vi i FAGUS representerer de profesjonelle som arbeider med grøntanlegg til daglig, og vi vet at god mental helse ofte er relatert til å ha tilgang til en park, eller grøntområde.

Forskning har gjennom mange år vist at mennesker som er isolert, opplever angst, eller sosial isolering – som vi nå opplever med COVID-19 pandemien, ja da er det å ha tilgang til en park, turstier og natur svært viktig for den mentale helsen. Grøntanleggsområdene gir oss mulighet til å gå, løpe, sykle, og områdene gir oss mulighet til ro og ettertanke. Dette er aktiviteter vi kan gjøre uten å sette oss selv eller andre i fare – mens landet kjemper for å begrense smitten av coronaviruset, skriver Myhrene.

Å tilbringe tid i parker, gravplasser, åpne plasser, turstier og i natur er effektiv måte å klare å håndtere situasjonen på for den enkelte. Selv utsikt til grøntanlegg eller grønne elementer har en positiv effekt på vår mentale helse.

LES OGSÅ: Hagearbeid kan hjelpe deg til å bli 100 år

Løser mange utfordringer

Myhrene påpeker at naturbaserte løsning også løser mange andre utfordringer enn helse. Overvann, luftforurensning, og insektliv er noen av fordelene vi kan oppnå ved å implementere flere og større grønne lunger inn i tettsteder og byer.

– Grøntanleggsbransjen er viktigere enn noen gang, vi lager hverdagslandskapet – alle trenger et tilrettelagt grøntanlegg eller natur i sin umiddelbare nærhet, sier Mari Myhrene.