Kjemper for grønt utdanningstilbud på Mysen
MARKERING PÅ MYSEN I DAG: Bransjen har i flere år arbeidet for et utdanningstilbud på Mysen for fremtidige anleggsgartnere. I dag møtes bedrifter og næringsutviklingsforeninger hos Maskin og Utemiljø AS. – Vi står sterkt sammen om dette, sier daglig leder Tore D. Carlsen

Kjemper for grønt utdanningstilbud på Mysen

Grønn bransje ønsker et utdanningstilbud på Mysen for fremtidige anleggsgartnere slik at de slipper å dra helt til Sarpsborg. I dag møtes anleggsgartnerbedrifter og næringsutviklingsforeninger hos Maskin og Utemiljø på Mysen for en felles markering og klargjøring av digital kampanje inn mot Fylkestinget.

Tekst og foto: Eva Alnes Holte

Neste onsdag skal opplæringstilbudet for Viken fylke 2023-24 vedtas.

– Den grønne bygge-bransjen får stadig større, mer innholdsrike og mer komplekse helhetlige utomhus-prosjekter som inneholder mange krav og mye ulik fag-kompetanse, sier Tore D. Carlsen, Maskin og Utemiljø.

Samtidig sliter bransjen med å få tak i de rette fagpersonene og lærlingene.

– Per i dag er det nærmeste utdanningstilbudet på Kalnes videregående skole i Sarpsborg, noe som betyr busstransport i to-tre timer hver eneste dag for de elevene som har lyst til å bli en del av vår spennende bransje. Dette er altfor langt og tilbudet blir dermed uinteressant.

Anleggsgartner-bransjen, Mysen videregående skole, Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører og Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget har i flere år jobbet målrettet og sammen for å kunne starte utdannelse av anleggsgartnere i Indre Østfold-regionen.

– Også lokalt står vi sterkt sammen om denne viktige avgjørelsen for vår region, sier Tore D. Carlsen.