Mot en ny norsk steinalder?

PROVOSERT: –Jeg synes det er provoserende at pris, og ikke bærekraft eller arbeidsplasser, alltid skal være utslagsgivende når det gjelder valget mellom kinesisk eller norsk stein. , sier Torger Lingelem i Rocks of Norway.

Kinesisk stein blir dyrere

Publisert Sist oppdatert

 Urolighetene i Suez-kanalen fører til skyhøye fraktpriser på kinesisk stein. 

I DAG: USA bekrefter  et amerikansk-britisk angrep mot den Iran-støttede Houthi-gruppa i Jemen i natt. Nå advarer houtiene i Jemen om at angrepene mot båtene i Rødehavet vil fortsette. En talsperson for houthimilitsen sier i en uttalelse at hvis ikke Gaza får nødvendig leveranse av mat og medisiner, så vil alle fartøy i Rødehavet - på vei til Israel - være mål for gruppa. Det skriver nyhetsbyrået Reuters ifølge Dagbladet.

Flere av verdens største rederier har inntil videre besluttet å stanse all skipsfart gjennom Rødehavet på grunn av flere angrep fra Houthi-militsen. I stedet tar de den mye lengre ruten sør for Afrika. Omveien betyr høyere fraktrater og lengre leveringstider. Det betyr også en betydelig prisøkning på import kinesisk stein. 

Prisstigning på 200 prosent

– Fraktkostnadene på stein fra Kina har steget 200 prosent fra desember. Likevel er vi ikke kommet opp på nivået vi opplevde under pandemien, sier salgsingeniør Rune Wangen i Heimdal Granitt og Betong. 

Han oppgir at med nye kalkyler og de nye fraktratene vil prisene deres på kinesisk stein i gjennomsnitt øke med 40 prosent.

– Situasjonen er kritisk for kunder som har regnet anbud fram til jul ut fra 2023-priser og som nå står overfor store prisøkninger. 

 Wangen mener det ikke er noe grunnlag for å si at prisene skal øke ytterligere. 

Situasjonen er kritisk for kunder som har regnet anbud fram til jul ut fra 2023-priser og som nå står overfor store prisøkninger.

Rune Wangen, Heimdal Granitt og Betong

– Det er høyst usikkert hvor lenge situasjonen i Rødehavet/Suezkanalen vil vare. 

 Norsk naturstein mer konkurransedyktig

Heimdal Granitt og Betong leverer også naturstein. 

– Høye importpriser fra Kina betyr at norsk og europeisk stein blir mer konkurransedyktige – enkelte produkter veldig konkurransedyktige, andre mer konkurransedyktige, men ikke like billig som Kina-import. Det vil bli mer stabilt og forutsigbart å velge naturstein, noe som er bra for norske og europeiske produsenter av dette. Mer miljøvennlig er det jo også. 

Torger Lingelem fra natursteinprodusenten Rocks of Norway bekrefter at norsk stein blir mye mer konkurransedyktig:

Store natursteinreserver

– Fraktratene har ikke vært så høye siden 2022. Under pandemien fra 2020 mangedoblet containerprisene seg i Kina seg og transportkostnadene ble så høye at vi kunne snakke om en ny steinalder i Norge. Etterspørselen etter norsk naturstein føk i været. 

Men i 2023 sank transportkostnadene som en stein.  Med lave importkostnader i fjor opplevde norsk steinbransje en nedgang i etterspørselen. 

– Under normale tilstander i verden koster det bare fem tusen kroner å frakte stein fra Kina til Norge, mens det koster 7000 kroner å kjøre den fra Larvik til Oslo!

Som følge av den lave etterspørselen i 2023, la norsk natursteinindustri opp store steinreserver.

– Norsk natursteinindustri har i dag stor kapasitet. Vi er i høyeste grad leveringsdyktige. Investeringer flere av oss har gjort på halvautomatiske nye steinkuttemaskiner gjør at vi har kunnet redusere prisene våre med ti til femten prosent.

Norsk natursteinindustri har i dag stor kapasitet. Vi er i høyeste grad leveringsdyktige.

Torger Lingelem, Rocks of Norway

– Bryr seg mer om penger enn miljøet

– Myndighetene sier de er så opptatt av å ta hensyn til miljøet. Derav kommer kravet om elektriske anleggsmaskiner. Hvorfor ikke også ha et krav om å bruke norsk stein når dette ofte har betydelig større virkning? spør Lingelem. Han viser til en undersøkelse gjort av en student ved NMBU som konkluderte med at mens elektriske anleggsmaskiner i et spesielt prosjekt sparte miljøet for 63 427 kg i CO2-utslipp, var  besparelsene ved norsk naturstein ni ganger mer – 536 463 kg.

Lingelem sier det er trist at det må en alvorlig verdenssituasjon til for at norsk naturstein skal bli konkurransedyktig. 

– Ingen ønsker det som skjer i Suez-kanalen. Jeg synes det er provoserende at pris, og ikke bærekraft eller arbeidsplasser, alltid skal være utslagsgivende når det gjelder valg av kinesisk eller norsk stein.