Kan koste deg 15 000 hvis du ikke klipper hekken

Kan koste deg 15 000 hvis du ikke klipper hekken

Har du en hekk som vokser inntil en vei, er det ikke en privatsak hvor høy og bred den er. Hvis du ikke klipper hekken i tide, kan det vanke en regning på 15 000 kroner.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

I Porsgrunn reiser bydriftsavdelingen rundt i hele sommer og sjekker hekker, skriver Telemarksavisa. Dette er for å se om hekkene utgjør en fare for trafikksikkerheten.

Hvis du har en hekk som henger ut i en kommunal vei og hindrer sikten, dumper det i første omgang et varselbrev ned i postkassa. I fjor ble det sendt ut 60 slike varsler i kommunen, opplyser driftssjef for vei, Bjørn Roger Aanesen.

En hekk som står inntil en vei med avkjørsel, skal være maks 0,5 meter høy i siktlinjer. Denne er mye høyere…
En hekk som står inntil en vei med avkjørsel, skal være maks 0,5 meter høy i siktlinjer. Denne er mye høyere…

Les også: Slik kan tujahekken klippes pen

Klippes før skolestart

Varslene blir registrert elektronisk av det kommunale «hekkepolitiet», slik at de kan dra tilbake og sjekke om hekkene er klippet innen høsten og skolestart.

Dersom du ikke klipper hekken innen fristen som er satt i varselet, kan kommunen med loven i hånd engasjere et firma til å gjøre jobben. Og regningen, som kan komme på minst 15 000 kroner, blir sendt til den som eier hekken.

Hver høst ved skolestart kommer nye, bittesmå trafikanter ut på veiene. De kan plutselig hoppe frem fra hekken.
Hver høst ved skolestart kommer nye, bittesmå trafikanter ut på veiene. De kan plutselig hoppe frem fra hekken.

Driftssjef Aanesen understreker at dette tiltaket først og fremst handler om trafikksikkerhet.

– Vi er opptatt av at trafikksikkerheten er ivaretatt innen skolestart. Det er viktig at elevene har god sikt når de legger ut på skoleveien. Og det er viktig at det er gode siktlinjer i veikryss, sier Aanesen.

Har du avkjørsel ut mot bilvei eller gang- og sykkelvei,  må du sørge for fri sikt minimum 3 meter inn i avkjørselen.
Har du avkjørsel ut mot bilvei eller gang- og sykkelvei,  må du sørge for fri sikt minimum 3 meter inn i avkjørselen.

Årsak til mange sykkelulykker

Statens vegvesen er også opptatt av at hekker ikke skal hindre sikt, og viser til at dårlig sikt er medvirkende årsak til 30 prosent av alle sykkelulykker.

Regelverket sier at hekk og gjerde ikke skal være høyere enn 0,5 meter i frisiktsonen. Det må være fri sikt 3 meter inn i avkjørselen hvis den går ut i en gang- og sykkelvei, og 4 meter hvis det er en trafikkert vei.

Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 5 meter.

Her kan du lese hele regelverket fra Statens vegvesen om hekker og busker inntil vei.

Klipping av hekken er ikke en privatsak. Dersom hekken henger ut i veien, kan du få pålegg om å klippe den. Denne tujahekk-eieren har gjort jobben.
Klipping av hekken er ikke en privatsak. Dersom hekken henger ut i veien, kan du få pålegg om å klippe den. Denne tujahekk-eieren har gjort jobben.