Kan få grønne tak tilsvarende 2000 fotballbaner

Kan få grønne tak tilsvarende 2000 fotballbaner

I Oslo er det 14 millioner kvadratmeter tak-areal som kan forvandles til dyrkingssted for grønne vekster. Nå får kommunen sin egen tak-strategi.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Når byen bygges stadig tettere, kan det by på problemer både for biologisk mangfold og håndtering av overvann. En del av løsningen kan være å dyrke på taket.

På Clarion Hotell Post i Gøteborg dyrkes en god del av grønnsakene til restauranten her på taket.

Ifølge Helene Gallis, daglig leder i Nabolagshager, dreier det seg i Oslo om 14 millioner ubenyttede kvadratmeter på tak, eller tilsvarende 2000 fotballbaner.

Håndtering av overvann

Oslo kommune har nå fått sin «strategi for grønne tak og fasader Oslo 2019-2030», som har vært ute på høring og snart skal behandles politisk i Rådhuset.

Miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) er ikke i tvil om viktigheten:

– Vi trenger flere grønne tak for å løse utfordringer som kommer med økt urbanisering og fortetting i byen, særlig med tanke på overvannshåndtering. Oslo skal fortsette å være en levende, vakker og smart by hvor grønne tak og fasader gir et viktig bidrag til å løse urbane utfordringer, ivareta naturmangfold og skape nye spennende møteplasser. I tillegg kan grønne tak brukes til urbant landbruk, lokal biodiversitet og pollinerende insekter. Her ligger det et stort potensial, og det er veldig spennende, sier Hermstad i et intervju med Oslo kommunes kommunikasjonsavdeling.

Takhagen ligger lunt plassert mellom andre bygninger som gjør at det ikke blir så værhardt som det ofte er på tak. Det er også et drivhus for særlig varmekrevende vekster.

Planen tar til orde for både økte kunnskaper og praktiske tiltak. Det skal bygges opp «tverrfaglig kompetanse og systemer», og etter hvert skal kommunen stille krav om grønne tak og fasader på nybygg og rehabiliteringer i kommunal regi. Kommunen skal også aktivt stimulere til å få på plass grønne tak og fasader på eksisterende og nye private bygg.

Takdyrkings-pionerer

Foreløpig er antallet takhager i Oslo forsvinnende lite, men interessen er økende. På det nyrenoverte Clarion-hotellet «The Hub» ved Jernbanetorget produseres det nå urter, salater og spiselige blomster som selges til hotellets eget kjøkken, 13 etasjer over bakken.

Les også: Urbant landbruk inntar Oslos tak

Noen hundre meter lenger øst, i Schweigaardsgate 34, har Nabolagshager etablert «Tak for maten». Syv etasjer over bakken, på toppen av Landbrukskvartalet, testes det ut taklandbruk i ulike former. Her dyrkes krydder, grønnsaker og spiselige blomster i spesialbygde plantekasser og i spesialkonstruerte nedfelte «åkerlapper», og det testes ut hvordan forskjellige planter trives i værforholdene på taket.

Initiativtaker Daniel Stephanek og en av hans medhjelpere Puri er godt fornøyd med tomatavlingen på taket.

Går vi enda lenger øst i byen, har det vært dyrket på taket i flere år, på kirketaket til Manglerud kirke. Her har entuasiasten Daniel Stephanek etablert «Senter for bylandbruk» og dyrker både tomater, agurk, urter og blomster, sammen med frivillige medhjelpere.