Jubileumsutstilling om landskapsarkitektur åpner 7. februar klokken 18

Jubileumsutstilling om landskapsarkitektur åpner 7. februar klokken 18

Visste du at vi i Norge var de første i Europa til å utdanne landskapsarkitekter?

Landskapsarkitektutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU på Ås er 100 år i 2019.
Dette markeres med utstillingen UTESTEMME i Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Utstillingen er en påminnelse om at det tar tid å «bygge» med grønt, og at det grønne skiftet har pågått i det stille i 100 år.

Utstillingsåpningen skjer 7. februar klokken 18 – og etter det kan du se den helt frem til 1. september 2019.

Landskapsarkitektur er å formgi og forvalte uterom, og faget er en viktig del av den grønne samfunnsbyggingen. Med utgangspunkt i tegningsmateriale fra arkivet på NMBU legger utstillingen vekt på landskapsarkitekturens pionertid mellom 1900-1960.

Utstillingen er organisert rundt fem hovedtemaer: Hager, kolonihager, folke- og institusjonsparker og gravlunder. Sentrale anlegg som presenteres er blant annet Campusparken på Ås, Hydroparken i Oslo, teaterparken i Bergen og Tjøtta internasjonale krigskirkegård på Helgelandskysten. Det vises originaltegninger av Olav L. Moen, Pål Sæland, Karen Reistad, Torborg Z. Frølich, Marius I. Røhne, Eyvind Strøm og duoen Morten Grindaker & Egil Gabrielsen.

Les mer om utstillingen her

Utstillingen er laget av Nasjonalmuseet i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Foto: Nasjonalmuseet