Ikke bli overmannet av overvannet

Ikke bli overmannet av overvannet

Anleggsgartnere og andre  kan ikke lenger håndtere overvann på samme måte som før. Vea og FAGUS arrangerer fagdag over temaet i mars. (Foto: Dorte Finstad/Norges grønne fagskole – Vea.)

Våtere klima betyr mer overvann og store utfordringer i årene som kommer.

Du merket det sikkert ikke, men 1. januar i fjor fikk Norge en ny klimanormal.

Varmere og våtere

Det nye normalværet er varmere og våtere enn det var før. Det er noe vi ta alle må hensyn til, skriver Klima Oslo.

3. mars arrangerer Norges grønne fagskole – Vea fagdag i samarbeid med FAGUS – faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren.

Anleggsgartnere

Fagdagen finner sted på Prøysenhuset i Ringsaker. Den retter seg mot anleggsgartner, landskapsarkitekt, grøntanleggsforvalter, rørlegger, anleggsarbeider og alle som jobber innen kommunal sektor med planlegging, forebygging eller håndtering av overvann.

– Aktørene vet at økt nedbør gir utfordringer som må løses, men mangler gjerne verktøyene de trenger. Det er et stort behov for kunnskap om praktiske løsninger, muligheter og utfordringer knyttet til overvannsdisponering hos ulike samfunnsaktører, sier Grethe Busterud ved Vea.