I dag åpner The Plus
The Plus er tegnet av det anerkjente arkitektkontoret Bjarke Ingels Group BIG, som blant annet har tegnet Googles hovedkvarter og The Twist på Kistefos.

I dag åpner The Plus

Midt i Magnors vakre skogsområde åpnes det i dag en miljøvennlig møbelfabrikk for byer, parker og offentlige uterom. – Dette er folkets fabrikk, sier konsernsjefen i Vestre,
Stefan Tjust.

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Einar Aslaksen

Fabrikken er formet som et plusstegn, blant annet derav navnet The Plus. De fire produksjonsområdene, The Color Facotry, The Wood Factory, montering og lager, er plassert i de fire fabrikkvingene. I hjertet av ligger besøkssenteret, som er laget med spesielt tanke på skolegrupper, studenter, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.

 

–Dette er ikke bare en merkedag for oss, men også for norsk fastlandsindustri og skandinavisk eksportsamarbeid, sier konsernsjefen i Vestre; Stefan Tjust.

Globalt utstillingsvindu

The Plus er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, og fabrikken er et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon.

Bærekraft og åpenhet har vært styrende for alle sider ved fabrikken, fra utformingen av arbeidsforhold til tilrettelegging for elektrifisert tungtransport og forvaltningen av skogsområdene rundt.

 

Lavere energiforbruk

The Plus vil bli verdens første prosjekt av sitt slag som oppnår den aller høyeste miljøklassifiseringen i sertifiseringsordningen BREEAM Outstanding. Fabrikken er bygget som et plusshus-prosjekt, noe som betyr at byggets energiforbruk er 60 prosent lavere enn tilsvarende konvensjonelle fabrikker, samtidig som det slipper ut 55 prosent mindre klimagasser enn sammenlignbare bygg. Tar man prosessutstyr med i sammenligningen, så er energibruket for The Plus redusert med hele 90 prosent.

–Dette er ikke bare en merkedag for oss, men også for norsk fastlandsindustri og skandinavisk eksportsamarbeid, sier Stefan Tjust i en pressemelding.