Hytteeier og byggmester må i fengsel for tennisbane

Hytteeier og byggmester må i fengsel for tennisbane

Bygger du noe uten tillatelse, kan det bli frekke bøter og fengsel. En fersk dom fra Agder lagmannsrett er nådeløs: «Her er det snakk om en nærmest total mangel på respekt for loven».

Tekst: Tore FjeldIllustrasjonsbilde: Googlemaps/Tore Fjeld

NRK og Dagens Næringsliv rapporterer om saken som viser at det ikke holder å skylde på den som utførte arbeidet når noe blir bygget uten tillatelse.

Både hytteeier Hanne Madsen og byggmester Tor Øystein Osa Michalsen ble i ankesaken dømt til 21 dager ubetinget fengsel og 100.000 kroner i bot for flere forhold knyttet til Madsens fritidseiendom i Grimstad.

Det er i forbindelse med en rekke arbeider utført i nærheten av denne fritidseiendommen, at eier og byggmester er dømt til å sone 21 dager i fengsel. Satelittfoto: Google Maps.

Det er særlig et 500 kvadratmeter stort betongdekke, som skulle bli en tennisbane, som vekket oppmerksomheten til en forbipasserende. Denne personen meldte fra til kommunen om at det var bygget noe innenfor strandsonen på 100 meter fra vannet.

NRK melder at Madsens advokat uttalte at «hun ikke har vært kjent med at søknadspliktige tiltak på eiendommen var ulovlig oppført»

Agder lagmannsrett holder til i Tinghuset i Skien. Foto: Wikipedia

Dette ble blankt avvist av Agder lagmannsrett som skriver i dommen: «Vi finner det utelukket at hun ikke har vært fullt ut innforstått med de faktiske omstendigheter.»

Les begge sakene her, og pass på i fremtiden:

NRK Sørlandet

Dagens Næringsliv