Hvem har ansvar for snøras fra taket?

Hvem har ansvar for snøras fra taket?

Takras kan i verste fall få fatale følger for den som rammes. Det strenge ansvaret for å fjerne is og snø fra taket ligger hos huseier, som bli idømt både erstatningskrav og fengselsstraff hvis ulykken skulle være ute.

Tekst: Bjørnhild FjeldIllustrasjon: Lise L. Monsen/NBBL

– Som huseiere har borettslag og sameier ansvaret for å fjerne snø og is fra taket. Dersom noen får en isklump i hodet, er det stor risiko for at boligselskapet blir økonomisk ansvarlig. Dette gjelder også for skader på gjenstander, som for eksempel biler. Fordi skadepotensialet er stort, er også ansvaret strengt. Det skal lite til før huseieren anses for ikke å ha overholdt sine forpliktelser, sier advokat Line C.B. Bjerkek i NBBL i en pressemelding.

Den mest kjente «istapp-ulykken» i Norge er fra 2010, da Robin Vedvik Helmersen fikk en isblokk i hodet da han gikk på et fortau på Frogner, og ble sterkt skadet for livet. Han lå først ni måneder i koma og var rullestolbruker i seks år, men har nå trent seg opp til å kunne gå igjen.

Etter ulykken ble to gårdseiere dømt til fengsel, ilagt en bot på to millioner kroner og måtte betale oppreisning til Robin på 500 000 kroner. I tillegg ble Helmersen tilkjent erstatning på kr 10 000 000 fra gårdseiernes forsikringsselskap.

LES OGSÅ: Kan koste deg dyrt å droppe strøing

Viktig å varsle

Ved fare for takras må boligselskapet sørge for at forbipasserende er varslet ved bruk av varselskilt og avvisere, men jobben er ikke gjort før rasfarlig is og snø er fjernet. Å unnlate fjerning av snø og is fra tak er straffbart. Lokale politivedtekter inneholder gjerne regler om dette, og overtredelse kan føre til bøter og i verste fall fengsel.

Advokat Line C.B. Bjerkek i NBBL.
Advokat Line C.B. Bjerkek i NBBL.

– Dersom det er rasfare, skal taket ryddes snarest mulig. Politivedtektene gir en frist på syv dager. Da skal taket være ryddet og avviserne fjernet. Boligselskapet må sørge for å ha rutiner for å forebygge rasfare. Taket må regelmessig inspiseres. Det er nemlig ikke tilstrekkelig å fjerne is og snø når det først oppdages, sier Bjerkek.

Hun råder også boligselskaper til å forsikre seg om at bygget er i en slik teknisk tilstand at risikoen for snøras er så liten som mulig, for eksempel ved å montere snøfangere. Man har en alminnelig plikt om ikke å utsette andres liv og eiendom i fare.

LES OGSÅ: Tilpasser solcelleanlegg på tak til norske forhold